Walim, dnia    4.03.2010 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    8.03.2010 r. do   29.03. 2010 r. wykaz nr 2/2010 z dnia   4.03.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr   353/2010   Wójta Gminy Walim z dnia     4.03.2010 r.
 
Wykaz Nr 2/2010 z dnia 4 marca 2010 r. nieruchomości lokalowych gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

 

Lp
Numer KW
Położenie nieruchomości
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki- udział
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na rzecz
najemców. Cena
1
SW1W/000 36155
Walim ul. Mickiewicza 8/5
482/2
1284 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1965/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, schowka o pow. użytk. 44,92 m2 oraz pom. gospodarczego o pow. 1,54 m2 i komórki 4,13m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym .Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 36900, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
2
SW1W/00032184
Walim ul. Piastowska 3/5
419/6
520 m2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 958/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 3 pokoi, Ĺ?azienki z wc o pow. użytk. 62,43 m2 oraz piwnicy o pow.2,32 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 60600, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
3
SW1W/00045569
Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 17/3
248/2
938 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 990/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, wc, przedpokoju o pow. użytk. 46,60 m2 oraz dwóch piwnic o pow. 2,32 i 2,31m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 42600, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
4
SW1W/00054550
Walim ul. Samorządowa 1/9
262/1
1109 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1199/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 3 pokoi, Ĺ?azienki z wc, przedpokoju o pow. użytk. 71,22 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 72900, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
5
SW1W/00054356
Dziećmorowice ul. Strumykowa 12/5
373/1
 
965 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2811/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, Ĺ?azienki z wc, przedpokoju o pow. użytk. 46,60 m2 oraz piwnicy o pow. 1,37 m2 i komórki o pow. 10,70 m2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 61500, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
6
SW1W/00051426
Walim ul. Kościuszki 1/6
571
500 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 414/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni i pokoju o pow. użytk. 19,06 m2 oraz piwnicy o pow. 1,75 m2 .
Zabudowa mieszkaniowa- usługowa Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 16500, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
7
SW1W/00031009
Walim ul. Wyszyńskiego 21/3
315/3
1781 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2025/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni 3 pokoi, wc, przedpokoju o pow. użytkowej. 49,61 m2 oraz piwnicy o pow. 1,52 m2
Zabudowa mieszkaniowa- usługowa Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 49900, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
8
SW1W/00030628
Jugowice ul. Główna 18/7
70
1900 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 678/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, wc, przedpokoju o pow. użytkowej. 31,01 m2 oraz piwnicy o pow. 1,31 m2
-Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 28700, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
9
SW1W/00015031
Jugowice ul. Główna 23/3
89
600 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2393/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, wc, przedpokoju o pow. użytkowej. 31,01 m 2oraz piwnicy o pow. 1,31 m2
Zabudowa mieszkaniowa- usługowa Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 37400, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
10
SW1W/00032185
Walim ul. Piastowska 1/6
419/5
395 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 2015/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 4 pokoi, wc, przedpokoju 2 schowków o pow. użytkowej. 59,60 m 2 oraz piwnicy o pow. 2,75 m2, stryszku o pow. 5,81 i schowka o pow. 0,49 m 2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu    57 200, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
11
SW1W/00025346
Walim ul. Kościuszki 28/1
538/2
322 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1796/10 000
Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, schowka, Ĺ?azienki z wc o pow. użytkowej 41, 18 m 2 .
-Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
cena lokalu 34100, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
12
SW1W/000029556
Dziećmorowice ul. Bystrzycka 54/11
135/9
598 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 1070/10 000
Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, 3 pokoi, kuchni, Ĺ?azienki z wc o pow. użytkowej 56,29 m 2
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 52100, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji
13
SW1W/00036792
Walim ul. Mickiewicza 5/12
626/6
495 m 2 udział w częśiach wspólnych nieruchomości 882/10 000
-Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, pokoju, kuchni, wc o pow. użytkowej 41,32 m 2, dwóch piwnic o pow. 5,47, i 2,63 m 2 oraz strychu o pow. 13,99 m 2 .
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny.
cena lokalu 38700, 00 zł. zwrot kosztów dokumentacji

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 8 marca 2010 roku.