Walim, dnia    24.02.2010 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    24.02.2010 r. do   17.03. 2010 r. wykaz nr 1/2010 z dnia   24.02.2010r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr   350/2010   Wójta Gminy Walim z dnia    24.02.2010 r.
 
                
Załącznik 1

 

Wykaz Nr 1/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp

 

Numer KW
Położenie nieruchomości
Numer ewidencyjny
Powierzchnia działki
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
1
SW1W/31067/2
Zagórze Śląskie ul. Główna 16/1b
371/3
474 m2 udział w częśiach wspólnych 1418/10 000
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, zaplecza i wc o łącznej powierzchni użytkowej 67,34 m 2
Zabudowa mieszkaniowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny
55000,00 zł. cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu
ustnego nieograniczonego

.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

-