Walim, 25.11.2009 rok
 
 
 
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, zostały wywieszone na okres od 26 listopada 2009 roku. do 18 grudnia 2009 roku. wykazy Nr 2 i 3 nieruchomości gminnych do dzierżawy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 319/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 25.11.2009r.
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 319 Wójta Gminy Walim
 
z dnia 25 listopada 2009 roku
 
W Y K A Z Nr 2 / 2009
z dnia 25 listopada 2009 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat                                                                                            na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 
 
 
Lp.
 
Położenie
Oznaczenie nieruchomości
 w/g ewidencji gruntów
 Powierzchnia
do wydzierżawienia
 
Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego
( zł, kwintale żyta )
 
Terminy wnoszenia opłat
 1 
Dziećmorowice, obręb Rusinowa
 
55
 
0,3589 ha
 
użytek rolny
 
97,78 zł
 
do 15 maja
2.
Dziećmorowice
279/2
0,13 ha
użytek rolny
52,00 zł
do 15 maja
3.
 Dziećmorowice
267/3
451 m2
użytek rolny
24,04 zł
do 15 maja
4.
Dziećmorowice
480/4
0,20 ha
użytek rolny
 56,00 zł
do 15 maja
5.
Dziećmorowice
478/2
0,3558 ha
użytek rolny
0,6105 q
do 15 maja
6.
Dziećmorowice
480/3
1,5673 ha
 użytek rolny
1,8714 q
do 15 maja
7.
Dziećmorowice
482
0,542 ha
 użytek rolny
0,8210 q
do 15 maja
8.
Dziećmorowice
87/2
0,1225 ha
 użytek rolny
50,50 zł
do 15 maja
9.
Dziećmorowice
67
0,17 ha
użytek rolny
60,00 zł
do 15 maja
10
Jugowice
cz. 77/3
250 m2
użytek rolny
16,00 zł
do 15 maja
11
Jugowice
251
0,73 ha
użytek rolny
1,46 q
do 15 maja
12
Jugowice
258
1,43 ha
użytek rolny
2,536 q
15.05 i 15 09.
13
Jugowice
398/32
0,1213 ha
użytek rolny
50,26 zł
do 15 maja
14
Jugowice
cz. 440
3,51 ha
użytek rolny
3,68 q
15.05 i 15. 09
15
Jugowice
cz. 57
400 m2
użytek rolny
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja
16
Jugowice
308/2
0,3468 ha
użytek rolny
95,36 zł
do 15 maja
17
Jugowice
cz. 229
0,042 ha
użytek rolny
22,80 zł
do 15 maja
18
Jugowice
358
0,12 ha
użytek rolny
50,00 zł
do 15 maja
19
Zagórze Śląskie
 57
1,1313 ha
użytek rolny
1,59 q
do 15 maja
20
Zagórze Śląskie
262
434 m2
użytek rolny
23,36 zł
do 15 maja
21
Zagórze Śląskie
cz. 332
600 m2
użytek rolny
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja
22
Zagórze Śląskie
cz. 367/2
1337 m2
ogródki
do 100 m2  - 10 zł
do 15 maja
23
Walim
638/2
0,50 ha
użytek rolny
1,00 q
do 15 maja
24
Walim
cz. 651/1
1,493 ha
użytek rolny
1,2658 q
do 15 maja
25
Walim
cz. 651/2
0,2528 ha
użytek rolny
64,56 zł
do 15 maja
26
Walim
463
0,88 ha
użytek rolny
0,20 q
do 15 maja
27
Walim
cz. 603/3
0,50 ha
użytek rolny
0,60 q
do 15 maja
28
Walim
684/6
3,2227 ha
użytek rolny
6,365 q
15.05 i 15.09
29
Walim
692
0,05 ha
użytek rolny
26,00 zł
do 15 maja
30
Walim
cz. 605/2
434 m2
ogródki
23,36 zł
do 15 maja
31
Walim
cz. 590
2230 m2
ogródki
do 100 m- 10 zł
do 15 maja
32
Walim
cz. 701/6
684 m2
ogródki
do 100 m2   - 10 zł
do 15 maja
33
Walim
cz. 409/1
87 m2
ogródki
do 100 m - 10 zł
do 15 maja
34
Walim
cz. 630
4514 m2
ogródki
do 100 m2   - 10 zł
do 15 maja
35
Walim
cz. 467
1662 m2
Ogródki
do 100 m2   - 10 zł
do 15 maja
36
Walim
cz. 627
831 m2
ogródki
do 100 m-  10 zł
do 15 maja
37
Walim
cz. 631/1
1200 m2
ogródki
do 100 m2   - 10 zł
do 15 maja
38
Niedżwiedzica
cz. 150/4
0,49 ha
użytek rolny
0,65 q
do 15 maja
39
Glinno
29/1
0,2793
użytek rolny
79,86 zł
do 15 maja

Załącznik do Zarządzenia Nr 319 Wójta Gminy Walim
 z dnia 25 listopada 2009 roku
 
W Y K A Z Nr 3 / 2009
z dnia 25 listopada 2009 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.  
 
 
Lp.
 
Położenie
( obręb )
Oznaczenie nieruchomości
w/g ewidencji gruntów
Powierzchnia
do
wydzierżawienia
 
Opis nieruchomości
Wysokość
rocznego czynszu
(kwintale żyta, złotych)
Terminy
 wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
1
Jugowice
147/1
1,17 ha
użytek rolny
2,106 q
15.05 i 15.09
2.
Jugowice
167/1
0,5491 ha
użytek rolny
0,99 q
do 15 maja
3.
Jugowice
206/7 i 199/2
1070 m2
użytek rolny
29.24 zł
do 15 maja
4.
Olszyniec
59/2
0,16 ha
użytek rolny
58,00 zł
do 15 maja
5.
Olszyniec
13/2
0,2776
użytek rolny
79,52 zł
do 15 maja
6.
Olszyniec
23/2
0,28 ha
użytek rolny
80,00 zł
do 15 maja
7.
Michałkowa
cz. 238/9
0,24 ha
użytek rolny
72,00 zł
15.05
8.
Michałkowa
70/10
0,5423 ha
użytek rolny
1,075 q
do 15 maja
9.
Rusinowa
185
300 m2
ogródki
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja
10.
Rusinowa
215
900 m2
ogródki
do 100 m2  - 10 zł
do 15 maja
11.
Rusinowa
59
1,14 ha
użytek rolny
1,14 q
do 15 maja
12.
Rusinowa
26
0,17 ha
użytek rolny
60,00 zł
do 15 maja
13.
Walim
cz. 252/4
3,00 ha
użytek rolny
3,90 q
do 15 maja i 15.09.
14
Walim
cz. 457/1
2,96 ha
użytek rolny
4,78 q
do 15 maja i 15.09.
15.
Walim
659/2
0,41 ha
użytek rolny
0,41 q
do 15 maja
16.
Walim
386/2
0,97 ha
użytek rolny
0,832 q
do 15 maja
17.
Walim
389/5 i 389/6
0,48 ha
użytek rolny
0,48 ha
do 15 maja
18.
Walim
29/10 i cz. 29/8
0,209 ha
użytek rolny
64,18 zł
do 15 maja
19.
Walim
cz. 599/2
700 m2
użytek rolny
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja
20.
Walim
700
2500 m2
użytek rolny
74,00 zł
do 15 maja
21
Walim
673
3300 m2
użytek zielony
70,00 zł
do 15 maja
22.
Walim
89/2
1006 m2
użytek rolny
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja
23.
Walim
376/15
529 m2
ogródki
do 100 m2  - 10 zł
do 15 maja
24
Walim
376/19
1587 m2
ogródki
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja
25.
Walim
cz. 328
100 m2
ogródek
do 100 m- 10 zł
do 15 maja
26.
Walim
cz. 590
1000 m2
ogródki
do 100 m2  - 10 zł
do 15 maja
27.
Walim
cz. 357
400 m2
ogródki
do 100 m2 – 10 zł
do 15 maja