Walim,dnia    24.11.2009 r.
 
 
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od    24.11. 2009 r. do 16.12. 2009 r. wykaz nr 26/ 2009 z dnia    242.11. 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 318 /2009   Wójta Gminy Walim z dnia    24.11. 2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Y K A Z    Nr   26/2009
                                                                                              z dnia 24 listopada 2009 roku 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
 

 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do dzierżawy.
 
--------------------
 Czynsz dzierżawny roczny płatna do 15 maja
 
 
1
  
 
 
 45 786
 
 
 
 Zagórze Śląskie
 
Część działki
nr 95/9
 
   
 
 
 80 m 2  
 
 
 Działka  zabudowana domkiem drewnianym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Polskiego Związku Wędkarskiego.
 
Cele rekreacyjne.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Dzierżawa na okres trzech lat
na rzecz Polskiego Związku
Wędkarskiego .
 
 
Stawka za 1 m2
10 zł x 80 m2 =
800 zł,- +
22 % VAT
Czynsz roczny.
 
 
 
 76 673
 
 
 
 
 
 
 Walim
  
 
 Część działki
nr 499/1
 
 
 
 
 
 92  m 2
 
 
 
 Działka niezabudowana, przeznaczona pod parking .
 
 Parking.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Dzierżawa na okres trzech lat na rzecz Spółki Jawnej „ Walim – TRANS ” Kwiatkowski & Piątek.
 
Stawka za 1 m 2
3 zł x 92 m 2 =
276 zł,- +
22 % VAT
Czynsz roczny.
 
3
 
 30 454
 
Walim
ul. 3-go Maja
nr 26
 
 743
712/3
712/5
677/2
 
0,6582 ha
 0, 62 ha
 0.09 ha
 0,56 ha
 
 
Nieruchomość zabudowana obiektem pawilonu o pow. użytkowej 141, 9 m 2
0raz podziemną częścią sztolni wydrÄ?żonÄ? w skale gnejsowej składającą się z 3 równoległych nie obudowanych sztloni wraz z infrastrukturę techniczną.
 
Nieruchomość przeznaczona na prowadzenie samorządowej instytucji kultury pn. „Centrum
Kultury i Turystyki w
 Walimiu ”
Wysokość czynszu
5100, 00 zł. +
22 % VAT
na rzecz samorządowej instytucji kultury
pn. „Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu”