Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości "Program funkcjonalno użytkowy Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim" do pobrania w załączniku