Walim,dnia   29.10.2009 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od   29.10. 2009 r. do 18.11. 2009 r. wykaz nr 24/ 2009 z dnia   29.10. 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 312 /2009   Wójta Gminy Walim z dnia   29.10. 2009 r.
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               W Y K A Z    Nr 24/2009
               z dnia   29 października 2009 r. 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
 
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
SW1W/ 
00053343
 
 
Walim
ul. 
 Kościuszki
17/3
 
 
  701/10 
 
 
  735 m 2
 udział w częśiach wspólnych
 1761/10 000
 
 
Lokal mieszkalny złożony z
dwóch pokoi, kuchni i wc o łącznej pow. użytkowej 58,19 m2  oraz wc o pow. 1 , 45 m  i pomieszczenia gospodarczego o pow. 16,09 m 2 .
 
 Zabudowa mieszkaniowa..
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż
 
Cena lokalu.
    48 100, 00 zł.
   Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
2
 
 
 SW1W/
00050122
 
 
 Jugowice
Ul. Główna 7/1
 
 
 
  49/2 
 
 
  1065 m 2
 udział w częśiach wspólnych
   1658/10 000
 
 
Lokal mieszkalny złożony z 
kuchni,   pokoju , natrysku i wc o łącznej pow. użytkowej 35,46 m 2 oraz piwnicy o pow. 0,34 m 2 ,
stryszku o pow. 2,65 m 2  i pom . gospodarczego o pow. 2, 25 m 2
 
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
   28 000, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
 
3
 
 
 SW1W/
00036401/1
 
 
 Zagórze Śląskie
ul. Główna 46/2
 
 
 
 131 
 
 
  617 m 2
 udział w częśiach wspólnych
   1463/10 000
 
 
 
Lokal mieszkalny złożony z 
pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej
33,76 m 2 .
 
 Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
   31 200, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
4
 
 
 SW1W/ 00032350/0
 
 
Walim
ul. 
Wyszyńskiego 16/4
 
 
 
 376/9 
 
 
  218 m 2
 udział w częśiach wspólnych
 1325/10 000
 
 
Lokal mieszkalny złożony z przedpokoju, kuchni, 2 pokoi,   wc o łącznej pow. użytkowej   37,40 m oraz   dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. 6,23 i 7,47 m 2
 
 Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
   33 800, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
5
 
SW1W/
00036813/2
 
 Walim
ul.
Wyszyńskiego
7/4
 
  412/9
 
754 m 2
udział w częśiach wspólnych
1528/10 000
 
Lokal mieszkalny złożony z  
kuchni i dwóch pokoi o łącznej powierzchni użytkowej 66,50 m 2   oraz trzech piwnic o pow.
 7,10 , 4,10 i 9, 20 m 2
 
 Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
   55 500, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
6
 
SW1W/
00026291/3
 
 Walim
ul. Warszawska
1/1
 
 609/1
 
1300 m 2
udział w częśiach wspólnych
6177/10 000
 
Lokal mieszkalny złożony z   przedpokoju, kuchni, pokoju, wc
i spiżarki o łącznej powierzchni użytkowej 58,05 m 2    pom. przynależnych tj. dwóch strychów o pow. 10,87 i 11,93 m2
pom. gospodarczego o pow. 58,90 m 2  i zaplecza o pow. 20,82 m 2   
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
    73 800, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
 
 
 
 
7
 
SW1W/00036152
 
Walim
ul. Piastowska 9/2
 
320/4
 
1710 m 2
udział w częśiach wspólnych
735/10 000
 
Lokal mieszkalny złożony z   przedpokoju, kuchni, 2 pokoi, Ĺ?azienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 33,20 m 2    pom. przynależnych tj. piwnicy o pow. 2,50 m 2 oraz komórki o pow. 8,30 m 2 .   
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.   Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
29 156, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
 
 
 
 
8
 
SW1W/00 00015058
 
 Zagórze
Śląskie
ul. Główna 33/3
 
 147
 
873 m 2
udział w częśiach wspólnych
4160/10 000
 
Lokal mieszkalny złożony z   kuchni, 3 pokoi, schowka o łącznej powierzchni użytkowej 71,19 m 2    oraz stryszku o pow.
7,80 m 2 , wc o pow. 0, 46 m 2 ,
piwnicy o pow. 4,62 m 2
i komórki o pow. 6,62 m .
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.   Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .
 
Cena lokalu
 52 800, 00 zł.
 Zwrot kosztów dokumentacji.
 
 
 
 
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .