Walim,dnia 27.08.2009 r.
 
 
 
                
               O G Ĺ? O S Z E N I E
 
 
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od   27.08. 2009 r. do   17.09. 2009 r. wykaz nr   23/ 2009 z dnia 27.08. 2009 r.   nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 302 /2009   Wójta Gminy Walim z dnia   27 sierpnia 2009 r.
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               W Y K A Z    Nr 23/2009
                                                                                                   z dnia   27.08. 2009 r.
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
Ewidencyjny
Nr obrębu
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży   na podstawie art. 231 § 1 KC w trybie bezprzetargowym
-----------------
Cena nieruchomości 
 
 
 
 
1
 
SW1W/00068802/5
 
 Walim
ul. Długa
 
 748/13  
 0009
 
 44 m 2
 
 Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow. użytkowej 26,90 m2     oraz o wartości budynku – 12 150, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   2 630 , 00 zł.
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/20 .
 
  Cena działki
   2630, 00 zł.
 Cena budynku
   12 150, 00 zł.
 
 
2
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/2
 0009
 
 23 m 2
 
 Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow. użytkowej 19,20 m2     oraz o wartości budynku – 9230, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   1 370 , 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
                                   
                                  Cena działki
 1 370, 00 zł
Cena budynku
 9230, 00 zł.
 
 
 
 
 
3
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/4
 0009
 
 22 m2
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 18,90 m2     oraz o wartości budynku – 9 140, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   1 310 , 00 zł.
 
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
                                   
Cena działki
 1310, 00 zł.
Cena budynku
   9 140, 00 zł.
 
 
 
 
 
 
4
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/6
 0009
 
 20 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 18,40 m2     oraz o wartości budynku – 8 970, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   1 190 , 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
 
Cena działki
 1 190, 00 zł.
Cena budynku
 8 970, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
5
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/7
 0009
 
 22 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 18,40 m2     oraz o wartości budynku – 8 850, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   1 310 , 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
 
Cena działki
 1 310, 00 zł.
Cena budynku
 8 850, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
 
6
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/1
 0009
 
 24 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 19, 20 m2     oraz o wartości budynku – 9 170, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   1 430 , 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
 
Cena działki
 1 430, 00 zł.
Cena budynku
 9 170, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
 
7
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/8
 0009
 
 35 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 19,20 m2     oraz o wartości budynku – 8 510, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi   2090, 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
 
Cena działki
 2090, 00 zł.
Cena budynku
 8 510, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
 
8
 
SW1W/00068802/5
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/14
 0009
 
 39 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 20,40 m2     oraz o wartości budynku – 9050, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi 2 130, 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/20 .
 
Cena działki
 2130, 00 zł.
Cena budynku
 9 050, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
 
9
 
SW1W/00068800/1
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/5
 0009
 
 22 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 18,90 m2     oraz o wartości budynku – 9140, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi 1310, 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/9 .
 
Cena działki
 1310, 00 zł.
Cena budynku
 9 140, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
 
10
 
SW1W/00068802/5
 
 Walim
 Ul. Długa
 
 748/11
 0009
 
 25 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, murowanym o pow.
użytkowej 19,80 m2     oraz o wartości budynku – 8910, 00 zł. przewyższającej znacznie wartość działki , która wynosi 1490, 00 zł.
 
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę garażową.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem. Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/20 .
 
Cena działki
 1490, 00 zł.
Cena budynku
 8 910, 00 zł.
                                   
 
 
 
 
 
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .