O G Ĺ? O S Z E N I E

 

 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od 14.08. 2009 r. do 4.09. 2009 r. wykaz nr 22/ 2009 z dnia 13.08. 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 299 /2009 Wójta Gminy Walim z dnia 13 sierpnia 2009 r.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

W Y K A Z Nr 22/2009
z dnia 13.08.2009 roku
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.


 

 
Lp.

 

 

 
Numer
KW

 
Położenie
nieruchomości
Numer
działki
ewidencyjny
Nr obrębu

 

 
Powierzchnia
działki

 

 
Opis
nieruchomości

 
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
Cena
nieruchomości

 

 
1
SW1W/
000
30 791/5

 
Walim
ul. Kościuszki
5/4

 
569/2
0009

 

 
1516 m 2
udział w częśiach wspólnych
519/10 000

 
Lokal mieszkalny złożony z kuchni i dwóch pokoi o łącznej pow. użytkowej 55,40 m2 oraz piwnicy o pow. 4,13 m 2 i komórki poza budynkiem o pow. 10,88 m 2 .

 

 
Zabudowa mieszkaniowo – usługowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym.
Sposób zagospodarowania :
lokal mieszkalny .
Sprzedaż na rzec najemcy.

 
48 700, 00 zł.

 
zwrot kosztów dokumentacji

 
2
SW1W/
31 469
Walim
ul. 3- go Maja 11/4
609/2
0009

 

 
1181 m 2
udział w częśiach wspólnych
1646/10 000

 
Lokal mieszkalny złożony z kuchni , przedpokoju, 2 pokoi, Ĺ?azienki z wc o łącznej pow.
użytkowej 70,59 m 2 oraz piwnicy o pow. 5,90 m 2 .

 

 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania :
lokal mieszkalny .
Sprzedaż na rzecz najemcy.

 

 

 
62 900, 00 zł.

 
zwrot kosztów dokumentacji

 
3

 
SW1W/
000/ 64065/8
Zagórze Śląskie
ul. Drzymały 8/2
304/8
0010

 
778 m2
udział w częśiach wspólnych
1780/10 000

 
Lokal mieszkalny złożony z
przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi i wc o łącznej po. użytkowej 34,62 m 2 oraz piwnicy o pow. 2,20 m 2 i komórki o pow. 7,95 m

 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania :
lokal mieszkalny .
Sprzedaż na rzecz najemcy.
26 900, 00zł.

 
zwrot kosztów dokumentacji

 

 
4

 
SW1W/
000 42507
Dziećmorowice
ul. Sienkiewicza 61/2
358/2
0001

 
940 m2
udział w częśiach wspólnych
2212/10000

 
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, dwóch pokoi, Ĺ?azienki i wc o łącznej pow. użytkowej 45,17 m 2 oraz stryszku o pow. 1,38 m 2 i komórki o pow. 12,01 m 2 .

 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania :
lokal mieszkalny . Sprzedaż na rzecz najemcy.

 
35 100, 00 zł.

 
zwrot kosztów dokumentacji

 
5

 
SW1W/
000 38782/9
Walim
ul. Wyszyńskiego
32/2a
691/4
0009

 
1750 m2
udział w częśiach wspólnych
418/10 000

 
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju oraz wc o łącznej pow. użytkowej 21,15 m 2 oraz piwnicy o pow. 1,26 m 2

 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania :
lokal mieszkalny. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
17 400, 00 zł.
Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .

 

 
6

 
SW1W/
000
30208/6
Dziećmorowice
ul. Sienkiewicza 19

 
207/2
0001

 
2729 m2
udział Gminy
5863/10 000
Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Gminy Walim w udziale 5863/ 10000. W skład udziału
wchodzą pomieszczenia na parterze budynku o pow. 103, 97 m 2 oraz na I piętrze o pow. 241,62 m 2 i poddaszu o pow. 97, 06m 2 .
Zabudowa wiejska wielofunkcyjna tj. zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno -użytkowym.
Sprzedaż udziału 5863/10 000 na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 
68 000 , 00 zł.
zwrot kosztów
dokumentacji

 


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.