Walim, 17.07.2009r.
 
 
 
 
 
O G Ĺ? O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 został wywieszony na okres od 20 lipca 2009r. do 10 sierpnia 2009r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, zgodnie z Zarządzeniem Nr 292/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 17.07.2009r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 17 lipca 2009r.
 
 
 

 
Lp.
 
Położenie
Oznaczenie nieruchomości
 wg ewidencji gruntów
 Powierzchnia
do wydzierżawienia
 
Przeznaczenie nieruchomości                                 i sposób jej zagospodarowania
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego
( zł, q żyta )
Terminy wnoszenia opłat
Walim
Część działki nr  166
1,59 ha
Użytek rolny
1,59 q
do 15 maja
2.
Walim
Działka nr 420
0,05 ha
Użytek rolny – 485mi 15 m2 pod komórkę
30 zł + VAT
25,40 zł
do 15 maja
3.
Niedżwiedzica
248
0,51 ha
Użytek rolny
0,468 q
do 15 maja
4.
Niedżwiedzica
177/7
0,4262
Użytek rolny
0,852 q
do 15 maja
5.
Niedżwiedzica
177/8
1,0829 ha
Użytek rolny
2,707 q
 
6.
Zagórze Śląskie
261
0,4316 ha
Użytek rolny
0,834
do 15 maja
7.
Zagórze Śląskie
271
2,54
Użytek rolny
3,236 q
do 15 maja                       i 15 września
8.
Zagórze Śląskie
Cz. 173
132,67 m2
Lokalizacja tablic reklamowych
1,00 zł + VAT
do 15 maja
9.
Jugowice
404/20
0,1496 ha
Użytek rolny
55,92 zł
do 15 września