Walim,dnia 8.07.2009 r.


 


 


 

O G Ĺ? O S Z E N I E


 


 

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 8.07 2009 r. do 29.07. 2009 r. wykazy nr 19/2009, 20/2009 i 21/ 2009 z dnia 8 lipca 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z Zarządzeniem Nr 289 /2009 Wójta Gminy Walim z dnia 8 lipca 2009 r.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

W Y K A Z Nr 19/2009

z dnia 8.07. 2009 roku

nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

 


 


 

Lp.


 


 


 

Numer

KW


 

 

Położenie

nieruchomości


 


 

Numer

ewidencyjny

Nr obrębu


 


 

Powierzchnia

działki


 


 

Opis

nieruchomości


 

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości


 


 

1

 

 

SW1W/

00000508/0

 

Niedźwiedzica


 

150/10

0005


 

2200 m 2

 


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona w terenie o znacznym nachyleniu, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .


 


 


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.


 


 

33 000, 00 zł.

+ 22 % VAT

Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

2

 

SW1W/

00000508/0

 

Niedźwiedzica

 

150/11

0005


 

2855 m 2

 


 


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona w terenie o znacznym nachyleniu, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .


 


 


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 


 


 


 

42 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

3


 

SW1W/

00071227/4

 

Niedźwiedzica

 

23/1

0005


 

1300 m2


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nawierzchni szutrowej .


 


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

25 000, 00zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

4


 

SW1W/

00071227/4

 

Niedźwiedzica

 

23/2

0005


 

1600 m2


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej .


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

 


 

30 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

5


 

SW1W/

00071227/4

 

Niedźwiedzica

 

23/3

0005


 

1750 m2


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej .


 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.


 

33 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

6


 

SW1W/

00042504

 

Niedźwiedzica


 

164/10

0005


 

1200 m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona na skłonie, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

22 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 

7


 

SW1W/

00042504

 

Niedźwiedzica


 

164/11

0005


 

1300 m 2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona na skłonie, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

24 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 

8


 

SW1W/

00042504

 

Niedźwiedzica


 

164/12

0005


 

1364 m 2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona na skłonie, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

25 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

9


 

SW1W/

00042504

 

Niedźwiedzica


 

164/13

0005


 

2082 m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona na skłonie, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

31 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

10


 

SW1W/

00042504

 

Niedźwiedzica


 

164/14

0005


 

2082 m 2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona na skłonie, przy drodze o nawierzchni

szutrowej .

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

31 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 


 

11


 

SW1W/

00042504

 

Niedźwiedzica


 

164/16

0005


 

1431 m2

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona na skłonie, przy drodze o nawierzchni asfaltowej .

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

26 000, 00 zł.

+ 22 % VAT Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu .


 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.