W Y K A Z Nr 16/2009
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


 

 

 
Lp.

 

 

 

 
Numer
KW

 
 
Położenia
Nieruchomości
 

 

 
Numer
ewidencyjny

 

 
Powierzchnia
działki

 

 
Opis
nieruchomości

 
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości

 

 
1

 

 
38 387
 
Zagórze Śląskie
ul. Główna nr 19/1

 

 
366/1
365/1

 
299 m 2
udział w częśiach wspólnych
524/10 000

 

 
Lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 19-20 składający się z sali sprzedaży i zaplecza o łącznej pow. użytkowej 33,23 m2 oraz piwnicy o pow. 1,98 m 2 .

 
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.
Sposób zagospodarowania :
lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne - najemca.

 
Cena lokalu
46 900, 00 zł.
zwrot kosztów dokumentacji
 

 
2

 
38 387

 
Zagórze Śląskie
ul. Główna nr 19/1a

 

 
366/1
365/1

 
299 m 2
udział w częśiach wspólnych
664/10 000

 
Lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 19-20 składający się z komunikacji, trzech pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 42,12 m2 oraz WC o pow. 2,48 m 2 .
 

 
Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.
Sposób zagospodarowania :
lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne - najemca.

 
Cena lokalu
19 700 , 00 zł.
zwrot kosztów dokumentacji
 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .