W Y K A Z Nr 17/2009

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


 


 

Lp.


 


 


 


 

Numer

KW


 

 

Położenia

Nieruchomości

 


 


 

Numer

ewidencyjny


 


 

Powierzchnia

działki


 


 

Opis

nieruchomości


 

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania


 

Nieruchomości

przeznaczone do

sprzedaży.


 

 


 


 

1


 


 

 

30208


 

Dziećmorowice

ul. Sienkiewicza

19/7


 


 

207/2


 

2729 m 2

udział w częśiach wspólnych

744/10000

 

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, trzech pokoi o łącznej pow. użytkowej 52,70 m 2 oraz WC o pow. 0,69 m 2 .


 

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny – najemca.


 


 

Cena lokalu

42 700, 00 zł.

Zwrot kosztów

dokumentacji.


 

2


 


 

43076/5


 

 

Rzeczka


 

73/3

73/4

 


 

1732 m 2


 


 


 

Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej

położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej.


 

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo- usługową. Ustala się utrzymanie obecnego przeznaczenia terenu .

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


 

Cena wywoławcza

103 400, 00 zł.

+ 22 % VAT

Zwrot kosztów

dokumentacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie

6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .