Walim,dnia 15.04.2009 r.


 


 


 

O G Ĺ? O S Z E N I E


 


 

Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 15 kwietnia 2009 roku do 5 maja 2009 roku wykazy nr 15, 16 i 17/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 256/ 2009 Wójta Gminy Walim z dnia 15 kwietnia 2009 r.

 


 


 


 


 


 


 


 


 

W Y K A Z Nr 15/2009

z dnia 15 kwietnia 2009 roku

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,

UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


 


 


 

Lp.


 


 


 

Numer

KW


 

 

Położenie

nieruchomości


 


 

Numer

ewidencyjny


 


 

Powierzchnia

działki


 


 

Opis

nieruchomości


 

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży


 


 

1

 


 


 

26 830

 

 

Walim

ul.

Wyszyńskiego nr 36/1


 

330/1


 

345 m 2

udział w częśiach wspólnych nieruchomości

1762/10000


 

Lokal mieszkalny położony na parterze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej powierzchni 57,68 m 2 .


 

Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem

mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny – najemca.


 


 


 


 


 

Cena lokalu

56 700, 00 zł.

Zwrot kosztów dokumentacji.


 

2


 

72285/5


 


 


 

 

Walim

ul. Długa

nr 10/1

 

407/1


 

927 m 2

udział w częśiach wspólnych

nieruchomości

1246/10 000


 


 

Lokal mieszkalny położony na

parterze budynku, składający się z kuchni, pokoju, wc i schowka o łącznej powierzchni użytkowej 33,53 m 2 .


 

Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny .Sprzedaż w drodze przetargu ustnego

nieograniczonego.

 


 


 

Cena wywoławcza

25 400, 00 zł.

Zwrot kosztów

dokumentacji.


 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie

6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.