W Y K A Z Nr 14/2009
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


 

 

 
Lp.

 

 

 

 
Numer
KW

 
 
Położenia
Nieruchomości
 

 

 
Numer
ewidencyjny

 

 
Powierzchnia
działki

 

 
Opis
nieruchomości

 
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

 
 
Cena nieruchomości

 

 
1

 

 
55 749

 

 
Walim
ul.
Piastowska 4/4
 

 

 
416

 

 
300 m 2
udział w częśiach wspólnych
1511/10 000

 

 
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, Ĺ?azienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 33,50 m 2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o pow. 10, 85
 

 
Zabudowa mieszkaniowa..
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .

 
Cena lokalu.
40 200, 00 zł.
Zwrot kosztów dokumentacji.

 

 
2

 
 
72 285/5

 
Walim ul.
Długa 10/6

 
407/1

 
927 m 2
udział w częśiach wspólnych
2651/10000

 
Lokal mieszkalny złożony z
kuchni, pokoju i Ĺ?azienki o łącznej powierzchni użytkowej 13,67 m 2 oraz garderoby o pow. 27,81 m2 , pom. gospodarczego o pow. 14,03 m2 , 5 stryszków o pow. 3,32, 3,32,
1,60, 3,06, 3,06 i wc o pow. 1,46 m2.

 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:
lokal mieszkalny – najemca.
Sprzedaż .

 
Cena lokalu
41 000, 00 zł.
Zwrot kosztów dokumentacji.

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .