O G Ĺ? O S Z E N I EWójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 9 kwietnia 2009 roku do 30 kwietnia 2009 roku wykazy nr  13 i 14/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 255 /2009 Wójta Gminy Walim z dnia 9 kwietnia 2009 r.

W Y K A Z Nr 13/2009

z dnia 9 kwietnia 2009 r.

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


 


 

Lp.


 


 


 


 

Numer

KW


 

 

Położenia

Nieruchomości

 


 


 

Numer

ewidencyjny


 


 

Powierzchnia

działki


 


 

Opis

nieruchomości


 

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania


 

 

Cena nieruchomości


 


 

1


 


 

42247


 


 

Dziećmorowice

ul.

Ĺ?ienkiewicza 14/7

 


 


 216/1


 


 

758 m 2

udział w częśiach wspólnych

1515/10 000


 


 

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, z wc  o łącznej powierzchni użytkowej 21,55,50 m 2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o pow. 1,39 garderoby 21,51 

 


 

Zabudowa mieszkaniowa..

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny – najemca.

Sprzedaż .


 

Cena lokalu.

51 600, 00 zł.

Zwrot kosztów dokumentacji.


 


 

2


 

 

45899/4


 

Niedźwiedzica 

58/4


 

164/7


 

926 m 2

udział w częśiach wspólnych

1899/10 000


 

Lokal mieszkalny złożony z

kuchni, dwóch pokoi  Ĺ?azienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 48,92 m 2 oraz  pomomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o 2,16 m2.


 

Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny – najemca.

Sprzedaż .


 

Cena lokalu

40 900, 00 zł.

Zwrot kosztów dokumentacji.


 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie

6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .