Walim,dnia 19.02.2009 r.
O G Ĺ? O S Z E N I EWójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 19 lutego 2009 roku do 12 marca 2009 roku wykazy nr 9, 10, 11, 12/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 244 /2009 Wójta Gminy Walim z dnia 19 lutego 2009 r.

 

W Y K A Z Nr 9/2009

z dnia 19 lutego 2009 roku

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,

UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
Lp.
Numer

KW


 

Położenie

nieruchomościNumer

ewidencyjnyPowierzchnia

działkiOpis

nieruchomości


Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży1

 37 593

 

Dziećmorowice

ul. Sienkiewicza

8/3


246/2


671 m 2

udział w częśiach wspólnych nieruchomości

2865/10000


Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi , przedpokoju, Ĺ?azienki z wc o pow. użytkowej

56,08 m 2 oraz piwnicy o pow. 0, 50 m 2 , stryszku o pow. 1,43 m 2 ,

wc o pow. 1,17 m 2 .


Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem

mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny – najemca.


Cena lokalu

68 000, 00 zł.

Zwrot kosztów dokumentacji.


2


59814/6
 

Olszyniec

ul. Świdnicka 14/2


153

 


431 m 2

udział w częśiach wspólnych

nieruchomości

1899/10 000Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi i wc o powierzchni użytkowej 41,78 m 2


Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny – najemca.

 Cena lokalu

33 300, 00 zł.

Zwrot kosztów

dokumentacji.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.

 

 

W Y K A Z    Nr  10/2009

                                                                                              z  dnia 19 lutego  2009 r.

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  sprzedaży

-----------------

Cena nieruchomości 

 

 

 

1

 

 

 

45 569

 

 

Dziećmorowice

ul. Sienkiewicza

17/5

 

 

 248/2

 

938 m 2

udział w częśiach

wspólnych

987/10000

 

Lokal mieszkalny  złożony z przedpokoju, kuchni,  wc,

2 pokoi i schowka o pow. użytkowej  44,74 m 2    oraz  piwnicy o pow. 6,31 m 2 .

 

 

Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym,

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny- najemca.

 

 

 

 Cena  lokalu .

   46 700, 00 zł.

 Zwrot kosztów dokumentacji

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .

 

 

W Y K A Z    Nr  11/2009

                                                                                              z  dnia  19 lutego 2009 r.

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  sprzedaży

-----------------

Cena nieruchomości 

 

 

1

 

 

  72285/5

 

Walim

ul. Długa 10/3

 

 

 407/1

 

   927  m 2

udział w częśiach wspólnych

 958/10 000

 

 

Lokal mieszkalny złożony z  

przedpokoju, Ĺ?azienki z wc, kuchni i pokoju o łącznej pow. użytkowej 25,76 m 2 .

 

  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny  - najemca.

 

Cena  lokalu

  33 600, 00 zł. 

 zwrot kosztów  dokumentacji

  

 

2

 

  72285/5

 

 Walim

ul. Długa 10/4

 

 

 407/1

 

  927 m 2

udział w częśiach

 wspólnych

2272/10 000

 

 

 

Lokal  mieszkalny złożony z

 przedpokoju, Ĺ?azienki z wc, kuchni i dwóch pokoi o łącznej pow. użytkowej 51,08 m 2  oraz schowka o pow. 1,81 m 2  i dwóch składów o pow. 4,51 m 2 i 3,73

m 2.

 

 Zabudowa mieszkaniowo-usługowa..

Działka  zabudowana budynkiem

mieszkalno – użytkowym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny – najemca.

 

Cena  lokalu

  83 400, 00 zł.

zwrot kosztów dokumentacji

 

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie

6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  

 

 

 

W Y K A Z    Nr  12/2009

                                                                                              z  dnia  19 lutego 2009 r. 

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  

sprzedaży w drodze  przetargu ustnego

nieograniczonego.

  

 

 

1

 

 

  72285/5

 

 

Walim

 ul. Długa

10/5

 

 

    407/1

 

    927 m 2

udział w częśiach wspólnych

 1262/10000

 

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, przedpokoju, wc i pokoju o łącznej pow. użytkowej 26,02 m 2  oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 7,94 m 2 .

 

 Zabudowa mieszkaniowo- usługowa. Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny.

 

 

 Cena wywoławcza

 34 000, 00 zł.

 Zwrot kosztów

 dokumentacji.

 

 

 

 31 067/2

 

 Zagórze Śląskie

ul. Główna 16/1b

 

 371/3

 

 

  474 m 2

udział w częśiach wspólnych

1418/10000

 

 

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, zaplecza i wc o łącznej powierzchni użytkowej 67,34 m 2 .

 

 Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny .

 

Cena  wywoławcza

 70 000, 00 zł.

Zwrot kosztów

dokumentacji.

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .