Walim,dnia 4.02.2009 r.
O G Ĺ? O S Z E N I EWójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 został wywieszony na okres od 5 lutego 2009 roku do 26 lutego 2009 roku wykaz nr 8/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 4 lutego 2009 r.

 
W Y K A Z Nr 8/2009

z dnia 4 lutego 2009 roku

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,

UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
Lp.
Numer

KW


 

Położenie

nieruchomościNumer

ewidencyjnyPowierzchnia

działkiOpis

nieruchomości


Przeznaczenie

nieruchomości i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.1

 72285/5

 

Walim

ul. Długa

nr 10/1


407/1


927 m 2

udział w częśiach wspólnych nieruchomości

1246/10000


Lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne złożony z gabinetu, poczekalni, schowka, wc o powierzchni użytkowej

33, 53 m 2 .


Zabudowa mieszkaniowo -usługowa.

Działka zabudowana budynkiem

mieszkalno – użytkowym.

Sposób zagospodarowania :

  • lokal użytkowy.

Cena wywoławcza

31 000, 00 zł.

Zwrot kosztów dokumentacji.


2


72285/5
 

Walim

ul. Długa

nr 10/2407/1

 


927 m 2

udział w częśiach wspólnych

nieruchomości

1611/10 000Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi o powierzchni użytkowej 42 33 m 2 oraz

wc o powierzchni 1,00 m 2 .


Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym.

Sposób zagospodarowania :

  • lokal mieszkalny.

 Cena

wywoławcza

40 000, 00 zł.

Zwrot kosztów

dokumentacji.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.