Walim,dnia 8.01.2009 r.

 

 

 
O G Ĺ? O S Z E N I E

 

 
Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 8 stycznia 2009 roku do 29 stycznia 2009 roku wykazy nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/2009
Wójta Gminy Walim z dnia 8 stycznia 2009 r.


 

 

 

 

 

 
W Y K A Z Nr 1/2009
z dnia 8 stycznia 2009 roku
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 


 

 
Lp.

 

 

 
Numer
KW

 
Położenie
nieruchomości

 

 
Numer
ewidencyjny

 

 
Powierzchnia
działki

 

 
Opis
nieruchomości

 
Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

 

 
1

 

 
36401
Zagórze Śląskie
ul. Główna 46/4

 
131
udział
2551/10000

 

 
617 m 2
Lokal mieszkalny złożony z kuchni i 2 pokoi o powierzchni użytkowej 56,54 m 2 pomieszczenia przynależnego tj.
stryszku o pow. 2,34 m 2 .
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania :
  • lokal mieszkalny
( najemca).

 
Cena lokalu
56 300 , 00 zł.
Zwrot kosztów dokumentacji.

 
2

 
32 350

 

 

 
Walim
ul. Wyszyńskiego
nr 16/3

 
376/9
udział
1845/10 000

 
218 m 2
Lokal mieszkalny złożony z kuchni, 2 pokoi, Ĺ?azienki z WC o pow. użytkowej 63,05 m 2 oraz trzech piwnic o powierzchni
1,05 , 6,49 i 0,57 m 2 .
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym.
Sposób zagospodarowania :
  • lokal mieszkalny
( najemca) .

 
Cena lokalu
73 900, 00 zł.
Zwrot kosztów
dokumentacji.

 
3

 
32 350

 
Walim
ul. Wyszyńskiego 16/2

 
376/9
udział
1771/10 000

 
218 m 2
Lokal mieszkalny złożony z
kuchni , przedpokoju, 3 pokoi, WC o pow. użytkowej 60,22 m2
oraz trzech piwnic o powierzchni
1,34, 3,94 i 2,82 m 2 .

 

 

 
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno – użytkowym..
Sposób zagospodarowania :
  • lokal mieszkalny
(najemca) .
Cena lokalu
70 500, 00 zł.
Zwrot kosztów dokumentacji


 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.
 

 

 

W Y K A Z    Nr  2/2009

                                                                                              z  dnia  8 stycznia 2009 r. 

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

 

Cena nieruchomości 

 

 

1

 

 

  18960/5

 

 

Walim

ul. Nowa

Kolonia nr 5

 

 

 

   350

 

 

 800  m 2

 udział w częśiach wspólnych

 1445/10 000

 

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju, wc i przedpokoju  o powierzchni użytkowej   23,90 m 2  oraz

piwnicy o pow. 0, 73 m 2  ,

stryszku o pow. 4,89 m 2  ,

0,53 m 2 .

 

 

 Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym. Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny – najemca.

Sprzedaż

 

Cena  lokalu.

 23 300, 00 zł.

   Zwrot kosztów dokumentacji.

 

 

2

 

 21 802/4                                     

 

 Rusinowa

ul. Bystrzycka 24/1

 

  169/1

 

  295 m 2

udział w częśiach wspólnych

  744/10 000

 

Lokal mieszkalny złożony z 

przedpokoju, kuchni, 2 pokoi oraz Ĺ?azienki z wc o powierzchni użytkowej

37,37 m 2

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.  . Sposób zagospodarowania : lokal mieszkalny  - najemca.

Oddanie gruntu we współużytkowanie wieczyste na lat 99 .

Opłaty roczne 1 % ceny gruntu + 22 %  VAT podlegają aktualizacji.

 

Cena lokalu

 35388 , 00 zł.

Cena gruntu - 1012 zł.

I opłata z tytułu  oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

25% ceny gruntu

253 zł.+ 22 % VAT

 Zwrot kosztów dokumentacji.

 

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie

6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu

 

W Y K A Z    Nr  3/2009                                                                                     z  dnia   

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  sprzedaży

-----------------

Cena nieruchomości 

 

 

 

1

 

 

  18 888/6

 

 

 Jugowice

ul. Górna

nr 2/1

 

 

228/1

 

451 m 2

udział w częśiach

wspólnych

4696/10000

 

Lokal mieszkalny  złożony z przedpokoju, kuchni, Ĺ?azienki z wc,

2 pokoi  o pow. użytkowej

 60,25 m 2    oraz strychu  o pow.

7,27 m 2 .

 

 

 

Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym,

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny- najemca.

 

 

 

 Cena  lokalu .

  50 000, 00 zł.

 

Zwrot kosztów dokumentacji

 

 

2

 

 

 

 18 888/6

 

 

  Jugowice

 ul. Górna

 nr 2/2

 

 

  228/1

 

 451  m 2 

udział w częśiach

wspólnych

 5304/10000

 

 Lokal mieszkalny złożony z

przedpokoju, kuchni, Ĺ?azienki z wc, 3 pokoi o pow. użytkowej 64,98 m 2  oraz strychu  o pow.

7,21  m2 , stryszku o pow. 2,21 i 1,85 m 2   .

 

 

Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana

budynkiem mieszkalnym.

 Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny – najemca .

 

 Cena lokalu

   68 700, 00 zł.

  

Zwrot kosztów

dokumentacji.

 

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  

 

W Y K A Z    Nr  5/2009

                                                                                              z  dnia  

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  sprzedaży

-----------------

Cena nieruchomości 

 

 

1

 

 

 67 426/8

 

 

Walim

 ul. Wzgórze

 Wawel

 

 

   480/12

 

 

   21  m 2

 

Działka niezabudowana przeznaczona pod budową garażu.

 

 Teren zabudowy garażowej. Sposób

zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Przetarg .

 

Cena działki

 1 400, 00 zł. +22%

VAT

 Zwrot kosztów

 dokumentacji.

 

 

 

67 426/8

 

Walim

ul. Wzgórze Wawel

 

 

  480/13

 

 

  22 m 2

 

Działka niezabudowana

przeznaczona  pod budową

garażu.

 

Teren zabudowy garażowej. Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Przetarg.

 

Cena działki

1500, 00 zł. +22% VAT

Zwrot kosztów

dokumentacji.

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu

 wykazu .  

 

 

W Y K A Z    Nr    6/2009

                                                                                              z  dnia  

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  sprzedaży

-----------------

Cena nieruchomości 

 

 

1

 

 

 68 798/ 3

 

 

 

Walim

 ul. 

 Wyszyńskiego

 

 

 

  113 

  114

 

 

    500 m 2

 

  1000 m 2

 

 Działka niezabudowana przeznaczona pod  zabudowę usługowo – mieszkaniową.

 

 Teren zabudowy  usługowo - mieszkaniowej.

Sposób  zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.

Przetarg.

Cena  działki

  25 400, 00 zł.

+ 22 % VAT

 Zwrot kosztów

dokumentacji.

 

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  / Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.  

 

W Y K A Z    Nr  7/2009

                                                                                              z  dnia 

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY,  DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenie

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomość

przeznaczona do  dzierżawy.

-----------------

Wysokość czynszu

dzierżawnego 

 

 

1

  

 

 

 38 165

 

 

 Zagórze Śląskie

 

  

 

 

   89

 

 

 

  6217  m 2

 

 

 Nieruchomość zabudowana kompleksem zamku  Grodno wpisanym do rejestru zabytków  Nr 100/WĹ?.

Zamek-  sień wejściowa oraz sześć komnat wraz z wieżę widokową  w zabytkowej ruinie. Budynek bramny dwukondygnacyjny o pow. 302, 50 m2 . Budynek jednokondygnacyjny  o pow. 115,05 m 2 .. Basteje, baszty i mury obronne wybudowane z kamienia. Grzybek- punkt widokowy, budynek dwukondygnacyjny o pow. 57,96 m 2  .

Teren usług turystycznych.

Funkcje  muzealnicze,

 wystawiennicze, ochrona zabytków.

Działalność statutowa

Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwę:

Centrum Kultury i Turystyki w  Walimiu.  z siedzibą w Walimiu ul. Kościuszki nr 2.

Dzierżawa  na okres 3 lat.

                                                            

Czynsz roczny

płatny do

31 marca  w kwocie

1 zł + 22 % VAT

 

W Y K A Z    Nr  4/2009

                                                                                              z  dnia  8 stycznia 2009 r.

NIERUCHOMOŚCI  GMINNYCH  PRZEZNACZONYCH DO  SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?

 

 

Lp.

 

 

 

 

Numer

KW

 

  

Położenia

Nieruchomości

 

 

 

Numer

ewidencyjny

 

 

Powierzchnia

działki

 

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości   i sposób

jej zagospodarowania

 

Nieruchomości

przeznaczone do  sprzedaży

-----------------

Cena nieruchomości 

 

 

1

 

 

  42507

 

 

Dziećmorowice

 ul.

Sienkiewicza

nr 61/1

 

 

358/2

 

   940  m 2

udział w częśiach wspólnych

1816/10 000

 

 

Lokal mieszkalny złożony z  kuchni, 2 pokoi , Ĺ?azienki z wc oraz schowka o powierzchni użytkowej  48,08 m 2  .

 

  Zabudowa mieszkaniowa.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny  - najemca

 

Cena  lokalu

 41 900, 00 zł. 

 zwrot kosztów  dokumentacji

  

 

2

 

   42507

 

Dziećmorowice

ul.

Sienkiewicza

nr 61/ 3

 

 

 358/2

 

  940 m 2

udział w częśiach

 wspólnych

2785/10 000

 

 

 

Lokal  mieszkalny złożony z

kuchni, 2 pokoi, Ĺ?azienki z wc

o pow. użytkowej 53,03 m 2 

garderoby o pow. 13,61 m 2

i komórki  o pow. 7,08 m 2 .

 

 Zabudowa mieszkaniowa.

Działka  zabudowana budynkiem

mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny – najemca.

 

Cena  lokalu

 66 400, 00 zł.

zwrot kosztów dokumentacji

 

                 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .