Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-09-17, Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Walimiu o powierzchni 0,12 ha

 
Walim, dnia 17.09.2008 r.
   
OGŁOSZENIE Nr 20/2008
 Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a
   
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki niezabudowanej położonej w   Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim,określonej numerem geodezyjnym  131 o powierzchni  0,12 ha, wykazanej w księdze wieczystej nr SW1W/00026660/1  prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu . Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zabudowy produkcyjno " usługowej. Z uwagi na obowiązujące odległości od rzeki i znajdujący się na działce kolektor oraz słup energetyczny brak jest możliwości jej zabudowy.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza " 20 000,00 zł. + 22 % VAT
Wadium "   2 000, 00 zł.
                    Przetarg odbędzie się w dniu    20 października   2008 roku o godzinie   9 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .
  Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie później niż do dnia 15 października 2008 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika  przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu . W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny wypis z KRS-u .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą   lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. 
O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie - 225,56 zł.
        -   opłata sądowa i notarialna
 Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy . Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   16 września.2008 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 "350 . Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.ploraz wywieszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu .
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-09-17 10:06:59
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-09-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:47
Ilość wyświetleń:1312

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij