Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-08-05, Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, wykaz 14,15,16,17,18,19/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r.nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży uzytkowania wieczystego

 

Walim,dnia 5.08.2008 r.O G Ĺ? O S Z E N I E


Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 5 sierpnia 2008 roku do
26 sierpnia 2008 roku wykazy nr 14, 15, 16, 17, 18, 19/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 191/2008
Wójta Gminy Walim z dnia 5.08.2008 r.W Y K A Z Nr 14/2008
z dnia 5 sierpnia 2008 roku
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?Lp.Numer
KW

Położenie
nieruchomości


Numer
ewidencyjny


Powierzchnia
działki


Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
Cena lokalu.
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.


1

32 813

Walim
ul 3-go Maja 1/1c


579/2

671 m 2
udział
1768/10 000

Lokal użytkowy złożony z sali,komunikacji, magazynu, W.C. o powierzchni użytkowej 95,70 m2

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno - użytkowym. Sposób zagospodarowania
-lokal użytkowy
( najemca).

Cena lokalu
57 700, 00 zł.
Koszty wyceny 366,70 zł.
Zwrot kosztów dokumentacji.

2

15031

Jugowice
ul.
Główna 23/1a

89

600 m 2
udział
2234/10 000

Lokal użytkowy złożony z sali sprzedaży i zaplecza o powierzchni użytkowej 51,79 m2 dwóch piwnicy o powierzchni 1,92 m 2 i 4,93 m 2 .

Zabudowa mieszkaniowa- usługowa.
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalno-użytkowym.
Sposób zagospodarowania
  • lokal użytkowy
(najemca).
Cena lokalu
30 400, 00 zł.
koszty wyceny
366,70 zł.
Zwrot kosztów
dokumentacji.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.
 
 
 
W Y K A Z    Nr 15/2008
                                                                                              z dnia 5 sierpnia 2008 r.  
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
36 678
 
 
Walim
 
 
252/10
 
 
1219 m 2
Działka zabudowana pozostałościami murów obwodowych stodoły murowanej z cegły- ruiny
budynku gospodarczego.
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
 
Cena działki
 37 000, 00 zł.
koszty dokumentacji
579, 00 zł.
 
2
 
 26 660
 
Walim
 
131
 
1200 m
 
Działka niezabudowana.
Z uwagi na obowiązujące odległości od rzeki oraz
znajdujący się na działce kolektor oraz słup energetyczny
brak jest możliwości zabudowy.
 
 
W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren zabudowy produkcyjno " usługowej. Sposób zagospodarowania usta;la się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
Przetarg
 
Cena   działki.
 20 000, 00 zł.+ 22VAT
koszty dokumentacji
225,56 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  

 
 
 
 
 
W Y K A Z    Nr 16/2008
                                                                                              z dnia 5 sierpnia 2008 r.  
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
 26 834
 
 
Walim
ul. Różana
 
 
 508
 
 
 838 m 2
 
Działka niezabudowana,
położona przy ulicy o nawierzchni szutrowej, na skłonie, przeznaczona pod budową domu mieszkalnego.
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
 
Cena działki
20 000, 00 zł.+ 22 % VAT
koszty dokumentacji
 347, 56 zł.
 
2
 
 26 833
 
Walim
ul. Różana
 
 510
 
 973 m
 
Działka niezabudowana,
położona przy ulicy o nawierzchni szutrowej, na skłonie, przeznaczona pod budową domu mieszkalnego . 
 
 
Zabudowa mieszkaniowa.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
 
Cena   działki.
23 500, 00 zł. + 22
% VAT
koszty dokumentacji
 347, 56 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Y K A Z    Nr 17/2008
                                                                                              z dnia 5 sierpnia 2008 r.  
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości 
 
 
 
1
 
 
 
67 425/1
 
 
 
Walim
 
 
 
 
629/4
 
 
 
33 m 2
 
Działka niezabudowana,
przeznaczona pod budową garażu.
 
 Teren zabudowy garażowej.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
 
 
 
Cena działki
2000, 00 zł. + 22% VAT
koszty dokumentacji
515,62 zł.
 
 
 
2
 
 
 
67 425/1
 
 
Walim
 
 
 
629/5
 
 
33 m
 
Działka niezabudowana,
przeznaczona pod budową garażu.
 
 
Teren zabudowy garażowej.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
 
Cena działki
2000, 00 zł. + 22 %
VAT
koszty dokumentacji
515,62 zł.
 
 
3
 
 
 67 425/1
 
 
 
 
Walim
 
 
 629/6
 
 
   34 m 2
 
 Działka niezabudowana przeznaczona pod budową garażu.
Teren zabudowy garażowej.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
 Cena działki
2000,00zł. +22% VAT
koszty dokumentacji
515,62 zł.
 
 
 
4
 
 
 
67 425/1
 
 
 
Walim
 
 
 
629/7
 
 
 
 34 m 2
 
Działka niezabudowana,
przeznaczona pod budową garażu.
Teren zabudowy garażowej.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
Cena działki
2000,00 zł. + 22 % VAT
koszty dokumentacji
515,62 zł.
 
 
5
 
 
67 425/1
 
 
Walim
 
 
629/8
 
 
33 m 2
 
Działka niezabudowana
przeznaczona pod budową
garażu.
Teren zabudowy garażowej.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
Cena działki
2000,00 zł. +22% VAT
koszty dokumentacji
515,62 zł.
 
 
 
6
 
 
67 425/1
 
 
Walim
 
 
629/9
 
 
 34 m 2
 
Działka niezabudowana, przeznaczona pod budową
garażu.
Teren zabudowy garażowej.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. Przetarg.
Cena działki
2000, 00 zł.+ 22% VAT
koszty dokumentacji
515,62 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Y K A Z    Nr 18/2008
                                                                                              z dnia 5 sierpnia 2008 r.  
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
 68 802/5
 
 
Walim
 
 
 
 748/18
 
 
 29 m 2
Działka zabudowana budynkiem garażowym, murowanym, krytym papę o pow. 20 m 2 i wartości
 6 800,00 zł. tj. przewyższającej znacznie wartość działki - sprzedaż w trybie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 
 
 Lokalizacja garaży.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/20.
 
Cena działki
 1 700, 00 zł.
koszty dokumentacji
 505, 40 zł.
 
2
 
 68 802/5
 
 Walim
 
 
 748/17
 
 27 m
Działka zabudowana budynkiem garażowym, murowanym, krytym papę o pow. 20 m 2  i wartości
6 900,00 zł. tj. przewyższającej znacznie wartości działki " sprzedaż
w trybie art.231 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  
 
 
 Lokalizacja garaży.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży. 
Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/20.
 
Cena   działki.
 1 600, 00 zł.
koszty dokumentacji
 505, 40 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  

 
 
 
 
 
W Y K A Z    Nr 19/2008
                                                                                              z dnia 5 sierpnia 2008 r.  
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?
 
 
Lp.
 
 
 
 
Numer
KW
 
  
Położenia
Nieruchomości
 
 
 
Numer
ewidencyjny
 
 
Powierzchnia
działki
 
 
Opis
nieruchomości
 
Przeznaczenie
nieruchomości   i sposób
jej zagospodarowania
 
Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości 
 
 
1
 
 
 68 802/5
 
 
Walim
 
 
 
 748/16
 
 
 28 m 2
Działka zabudowana budynkiem garażowym, murowanym, krytym papę o pow. 20 m 2 i wartości
 6 800,00 zł. tj. przewyższającej znacznie wartość działki - sprzedaż w trybie art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 
 
 Lokalizacja garaży.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
Ustanowienie dla działki służebności drogowej na działce numer 748/20.
 
Cena działki
 1 700, 00 zł.
koszty dokumentacji
 505, 40 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-08-05 13:47:38
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-08-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:47
Ilość wyświetleń:1624

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij