Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-01-31, Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 31 stycznia 2008 roku do 20 lutego 2008 roku wykazy nr 1, 2, 3, 4,

 
Walim,dnia 31.01.2008 r.O G Ĺ? O S Z E N I E


Wójt Gminy Walim podaje do publicznej wiadomości, że w Urządzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9 zostały wywieszone na okres od 31 stycznia 2008 roku do
20 lutego 2008 roku wykazy nr 1, 2, 3, 4, 5/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.


 


W Y K A Z Nr 1/2008
z dnia 31 stycznia 2008 roku
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,
UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?Lp.Numer
KW

Położenie
nieruchomości


Numer
ewidencyjny


Powierzchnia
działki


Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Cena


1


56 430

Walim
ul. Wyszyńskiego
65/3149/3


1095 m 2
udział
3338/10 000

Lokal mieszkalny złożony z kuchni, komunikacji, trzech pokoi , wc, schowka o powierzchni użytkowej 92,72 m 2 , dwóch strychów
o powierzchni 20,35 m 2 i 49,16 m 2
oraz komórki o pow. 16,11 m 2
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym. Sposób zagospodarowania.
-lokal mieszkalny( najemca).
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
Cena lokalu
58 500,00 zł.
Koszty wyceny
366,70 zł.
Koszty dok.

2

47 887

Walim
ul.
Wyszyńskiego
89/1

129/8

802 m 2
udział
1801 /10 000

Lokal mieszkalny złożony
z przedpokoju, kuchni , pokoju
o powierzchni użytkowej 28,24 m 2
oraz komórki o powierzchni 37,98 m 2
Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym. Sposób zagospodarowania.
-lokal mieszkalny( najemca).
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży.
Cena lokalu
18 200,00 zł.
Koszty wyceny
366,70
koszty dok.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu.

 

W Y K A Z Nr 2/2008
z dnia 31 stycznia 2008 roku
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


Lp.
Numer
KW

Położenie
nieruchomości


Numer
ewidencyjny


Powierzchnia
działki


Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości


1

45 899
Niedźwiedzica
nr 58/3

164/7
udział
26,42 %

488 m 2
Lokal mieszkalny złożony z dwóch
przedpokoi, kuchni, dwóch pokoi, schowka, spiżarki o pow. użytkowej 62,25 m 2 pomieszczenia gospodarczego
o pow. 2,45 m 2 oraz piwnicy o pow.
3,75 m 2


Zabudowa mieszkaniowa. .
Działka zabudowana budynkiem
mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania.
Lokal mieszkalny.
(najemca)
Cena lokalu
42 600,00 zł,-
Koszty wycen 366,70 zł.
Koszty dok.

2

30 091


Walim
ul. Sowia 2/9

626/3
udział
9,92 %

1381 m 2Lokal mieszkalny złożony z kuchni, pokoju o powierzchni użytkowej
39,00 m 2 pomieszczeń przynależnych
tj. piwnicy o pow. 3,85 m 2 oraz dwóch stryszków o pow. 7,00 m 2 i 6,92 m 2

Zabudowa mieszkaniowa.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Sposób zagospodarowania.
Lokal mieszkalny .
(najemca).

Cena lokalu
31 300,00 zł.
Koszty wycen
366,70 zł,-
Koszty dok.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .
 
 
W Y K A Z Nr 3/2008
z dnia 31 stycznia 2008 roku
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


Lp.
Numer
KW

Położenia
Nieruchomości


Numer
ewidencyjny


Powierzchnia
działki


Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości


1

SW1W
00063060/6
SW1W
00063067/5
Zagórze Śląskie

Zagórze Śląskie
356/1

356/7
udział 1/6

1360 m 2
588 m 2 udział 1/6


Działka nr 356 /1 wraz z udziałem wynoszącym 1/ 6 w prawie własności działki nr 356/7 stanowiącej drogę,
przeznaczona w miejscowym planie
pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nad częścią działki przebiega linia energetyczna Ĺśredniego napięcia .


Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Przetarg .

Cena nieruchomości
32 000 , 00 zł.
+ 22 % VAT
Koszty dok.
740,00 zł.

2


SW1W
00063061/3
SW1W
00063067/5

Zagórze Śląskie

Zagórze Śląskie

356/2


356/7
udział 1/6


1318 m 2


588 m 2
udział 1/6

Działka nr 356/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/ 6 w prawie własności działki nr 356/7 stanowiącej drogę,
przeznaczona w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej
Nad częścią działki przebiega linia energetyczna Ĺśredniego napięcia.

Zabudowa mieszkaniowo -
usługowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z
przeznaczeniem.
Przetarg.

Cena nieruchomości
31 000,00 zł.
+ 22% VAT
Koszty dok.
740,00 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .
 
W Y K A Z Nr 4/2008
z dnia 31 stycznia 2008 roku
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


Lp.
Numer
KW

Położenia
Nieruchomości


Numer
ewidencyjny


Powierzchnia
działki


Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości


1

SW1W
00063063/7
SW1W
00063067/5
Zagórze Śląskie

Zagórze Śląskie
356/3

356/7
udział 1/6

1285 m 2
588 m 2 udział 1/6


Działka nr 356 / 3 wraz z udziałem wynoszącym 1/ 6 w prawie własności działki nr 356/7 stanowiącej drogę,
przeznaczona w miejscowym planie
pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nad częścią działki przebiega linia energetyczna Ĺśredniego napięcia .


Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Przetarg .

Cena nieruchomości
30 000 , 00 zł.
+ 22 % VAT
Koszty dok.
740,00 zł.

2


SW1W
00063064/4
SW1W
00063067/5

Zagórze Śląskie

Zagórze Śląskie

356/4


356/7
udział 1/6


1241 m 2


588 m 2
udział 1/6

Działka nr 356/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/ 6 w prawie własności działki nr 356/7 stanowiącej drogę,
przeznaczona w miejscowym planie
pod zabudowę mieszkaniowo- usługową,
niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Zabudowa mieszkaniowo -
usługowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z
przeznaczeniem.
Przetarg


Cena nieruchomości
33 000,00 zł.
+ 22 % VAT
Koszty dok.
740,00 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .
 
 
W Y K A Z Nr 5/2008
z dnia 31 stycznia 2008 r.
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWÄ?


Lp.
Numer
KW

Położenia
Nieruchomości


Numer
ewidencyjny


Powierzchnia
działki


Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Nieruchomości
przeznaczone do sprzedaży
-----------------
Cena nieruchomości


1

SW1W
00063065/1
SW1W
00063067/5
Zagórze Śląskie

Zagórze Śląskie
356/5

356/7
udział 1/6

1291 m 2
588 m 2 udział 1/6


Działka nr 356 / 5 wraz z udziałem wynoszącym 1/ 6 w prawie własności działki nr 356/7 stanowiącej drogę,
przeznaczona w miejscowym planie
pod zabudowę mieszkaniowo- usługową, niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.


Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.
Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Przetarg .

Cena nieruchomości
34 000 , 00 zł.
+ 22 % VAT
Koszty dok.
740,00 zł.

2


SW1W
00063066/8
SW1W
00063067/5

Zagórze Śląskie

Zagórze Śląskie

356/6


356/7
udział 1/6


1588 m 2


588 m 2
udział 1/6

Działka nr 356/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/ 6 w prawie własności działki nr 356/7 stanowiącej drogę,
przeznaczona w miejscowym planie
pod zabudowę mieszkaniowo- usługową,
niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.Zabudowa mieszkaniowo -
usługowa.
Sposób zagospodarowania
ustala się zgodnie z
przeznaczeniem.
Przetarg


Cena nieruchomości
42 000,00 zł.
+ 22 % VAT
Koszty dok.
740,00 zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami./ mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszeniu wykazu .

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-01-31 08:42:06
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-01-31 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:47
Ilość wyświetleń:1335

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij