Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-03-23, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Olszyńcu przy ulicy Świdnickiej 7/1a.

Walim, dnia  23.03.2011 r.

 

               Ogłoszenie  Nr  16/2011

               Wójt Gminy Walim

  

Ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a, położonego na   parterze  budynku  w Olszyńcu przy ulicy   Świdnickiej  nr 7,  złożonego z  kuchni, przedpokoju, dwóch pokoi i wc  o łącznej powierzchni użytkowej  60,00 m 2,   wraz  z udziałem wynoszącym 1624/10 000 częśi we wspólnych częśiach budynku  i jego  urządzeniach  oraz   w działce gruntu numer   174/2 o powierzchni 2145 m 2 na której położony jest powyższy budynek.

1/Nieruchomość   stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i  wykazana jest w księdze wieczystej   Nr  SW1W/00025690/6.

2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości   30 000, 00 zł. 

3/ Przetargi  zakośczone wynikiem negatywnym  przeprowadzono   17 stycznia 2011 r. oraz  4 marca 2011 r. 

 

4/ Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać   w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1  najpóźniej do dnia  13 maja  2010 r. w  formie pisemnej w zamkniętych kopertach

( z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  w Olszyńcu. przy ulicy  Świdnickiej 7/1a)    do zgłoszenia należy dołączył kopię  dowodu wpłaty  zaliczki.

5/ Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo nazwę  lub firmą oraz siedzibą, jeżeli  zgłaszającym  jest osoba

 prawna lub inny podmiot

- datą sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki

   bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

6/ Rokowania  zostaną przeprowadzone  w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu,  ul. Boczna nr 9 

 18 maja 2011 r. o godzinie  10 00 .

7/ Warunkiem przystępienia do rokowań jest dokonanie wpłaty  zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie  3 000,00 zł,-    Zaliczką można wpłacać  gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim  Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do dnia   12 maja  2010 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy.   Termin umowy notarialnej  zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia  przeprowadzenia rokowań. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek  wpłaconej zaliczki.

8/ Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich  oferentów, drugi ustny etap przy udziale  oferentów których zgłoszenia zostały  zakwalifikowane  do udziału w tej częśi, przeprowadzając rokowania  osobno z każdą z osób. Cel  prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.

9/ Zastrzega się, że komisji przysługuje  prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

10/ Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości :

 - opłata sądowa i notarialna.

11/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?    30 listopada 2010 roku.

 12/Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. 

13/Szczegółowe  informacje o warunkach  rokowań można uzyskać w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu  74  8494 350 .

14/ Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.Walim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2011-03-23 12:09:09
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2011-03-23 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:45
Ilość wyświetleń:1537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij