Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2011-03-04, Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie ogrodzenia na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Walimiu"

ZO/Ogrodzenie/2/2011                                        Walim, 15.03.2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU

postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8
 
Gmina Walim informuje, że w prowadzonym postępwaniu, pn:
 
„Wykonanie ogrodzenia na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Walimiu”
 
Na zapytanie odpowiedziało 11 firm.
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą cenowo ofertą złożonÄ? przez firmą:
 
PPHU NOVITECH Stanisław Duklas
Brzeżno 88/2
78-316 Brzeżno
 
Oferowana cena brutto: 19 700,00 zł brutto
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoby do kontaktów:
 
W zakresie procedury zapytania ofertowego:
Stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
Imię i nazwisko             Justyna Dobek
Tel.                              74 84 94 351    
Fax.                             74 84 94 355
(w godzinach pracy Zamawiającego)      
 
W zakresie dot. przedmiotu zapytania ofertowego:
Stanowisko                   Kierownik ref. Infrastruktury Technicznej
Imię i nazwisko             Jan Rudnicki
Tel.                              74 84 94 346    
Fax.                             74 84 94 355
(w godzinach pracy Zamawiającego)      
 
Z-ca Wójta Gminy Walim
Krzysztof Łuczak
 
 

 

Uwaga !!! <08.03.2011 r.>
Ze względu na dużą ilość zmian do ogłoszenia o zamówieniu poniżej zamieszczono opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany w dn. 08.03.2011 r.
 
 

 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PVC.
Þ    długoĹ?Ä? ogrodzenia ok.330 m
Þ    wysokość siatki 1,50 m (kolor zielony), grubość drutu ocynkowanego przed powleczeniem 2,0mm
Þ    słupki o długości 200cm ze stali ocynkowanej w otulinie z PCV (kolor zielony), Ĺśrednica zewnętrzna 42,4 mm, grubość ścianki 2,6mm (przed powleczeniem), oraz „kapturek” zabezpieczający przed wnikaniem wilgoci. Rozstaw słupków 2,50 m.
Þ    słupki – zastrzały stal ocynkowana w otulinie z PCV,długoĹ?Ä? słupka - 175 cm, Ĺśrednica zewnętrzna 38mm (przed powleczeniem)
Þ     linka nacięgowa z drutu powlekanego gr.ok.3,8 mm po powleczeniu, 3 linki przecięgnięte przez oczka siatki
Þ    Słupki muszą być zabetonowane w gruncie na głębokości ok. 45 cm (beton B15 ok.0,03 m3 na słupek)
Þ    Beton dowożony lub zastosowanie agregatu prądotwórczego
 
Realizacja robót nie może powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.
Załącznik graficzny (rysunek - zał. nr 2) przedstawia lokalizację ogrodzenia.
 
 
Uwaga !!! <Dodatkowe informacje dot. zapytania ofertowego
z dn. 04.03.2011 r.> 
- Wymagane oczko siatki: 50/50 mm
 

 

ZO/Ogrodzenie/2/2011                                  Walim, 04.03.2011 r.

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 0170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
 

W związku z planowanym zakupem Gmina Walim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie: „Wykonanie ogrodzenia na terenie Gminnego Zespołu Szkół w Walimiu”

 
Adres: działki nr 331; 356/5; 355/2 obręb Walim
Zamawiający: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim
 
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PVC.
Þ    długoĹ?Ä? ogrodzenia ok. 330 m
Þ    wysokość siatki 1,50m (kolor zielony), grubość drutu ocynkowanego przed powleczeniem 2,8mm
Þ    słupki o długości 200cm (kolor zielony), Ĺśrednica zewnętrzna 42,4 mm, stal ocynkowana w otulinie z PCV oraz „kapturek” zabezpieczający przed wnikaniem wilgoci
Þ    słupki - zastrzały,długoĹ?Ä? słupka - 175 cm, Ĺśrednica zewnętrzna 38mm stal ocynkowana w otulinie z PCV
Þ     linka nacięgowa z drutu powlekanego gr.ok.3,5 mm po powleczeniu.
Þ    Słupki muszą być zabetonowane w gruncie na głębokości ok. 45 cm (beton B15 ok.0,03 m3 na słupek)
 
Realizacja robót nie może powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.
Załącznik graficzny (rysunek - zał. nr 2) przedstawia lokalizację ogrodzenia.
 
 

Termin wykonania zamówienia: 29/04/2011 r.

 
Proszę o podanie w ofercie cen netto i brutto (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym)
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
 

Sposób przygotowania oferty:

 

 

 

      1.   Ofertą należyspo­rządzić (z wykorzystaniem „formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania) w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieścię ją w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie z adnotację:  "ZO/Ogrodzenie/2/2011". Oferty należy wysłaÄ? poczta tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, pokój nr 1 – sekretariat.

     
      2.   Do oferty prosimy dołączył:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument może być złożony w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
 
Nazwa kryterium
 
Waga
cena
100
 
Miejsce i termin składania ofert:
 

Oferty należy składać do dnia: 14.03.2011 do godz. 15.30  w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim
ul. Boczna 9
 

58-320 Walim

Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faksem lub pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko            Justyna Dobek        
tel.                                74 84 94 351  
fax.                               74 84 94 355  
w terminach                 godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
 

stanowisko                   Kierownik referatu IT  

imię i nazwisko            Jan Rudnicki  
 

tel.                                 74 84 94 346

fax.                                74 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego
w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz ofertowy (zał. nr 1)
Rysunek (zał. nr 2)
 
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
 
 

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Rysunek (8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2011-03-04 10:26:31
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2011-03-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:44
Ilość wyświetleń:1712

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij