Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-08-04, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania na sprzedaż działki numer 220/1 położonej w Zagórzu Śląskim.

 

Walim, dnia   4.08.2010 r.
 
               Ogłoszenie Nr 38/2010
               Wójt Gminy Walim
  
ogłasza rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej, określonej numerem geodezyjnym 220/1 o powierzchni 1925 m 2 , nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Zagórzu Śląskim przy drodze szutrowej, jednostka ewidencyjna Walim, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo- usługową .
1/Nieruchomość   stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej   Nr SW1W/00063914/8.
2/ Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości  38 000, 00 zł. + 22% VAT.
3/ Przetargi   zakośczone wynikiem negatywnym przeprowadzono   1 marca 2010 r. i 12 maja 2010 r. oraz rokowania zakośczone wynikiem negatywnym przeprowadzono 30.06.2010 r.
4/ Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać   w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do dnia 6 września 2010 r. w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
( z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 220/1 położonej w Zagórzu ĹŚl.)    do zgłoszenia należy dołączył kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5/ Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba
 prawna lub inny podmiot
- datą sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
   bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
6/ Rokowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9 
 10 września 2010 r. o godzinie 9 00 .
7/ Warunkiem przystępienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie 3 800,00 zł,-    Zaliczką można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta : 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nie później niż do dnia 6 września 2010 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy.   Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia przeprowadzenia rokowań. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
8/ Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w tej częśi, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. Cel prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.
9/ Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
10/ Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
 - opłata sądowa i notarialna.
11/ Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   24.12. 2009 roku.
 12/Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi   możliwości zagospodarowania działki . 
13/Szczegółowe informacje o warunkach rokowań można uzyskać w pokoju nr 7
Urządu Gminy w Walimiu lub pod numerem telefonu 74 8494 350 .
14/ Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.bip.Walim oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Zagórzu Śląskim.
 

Załączniki

mapa działki (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2010-08-04 12:32:48
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2010-08-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:37
Ilość wyświetleń:1498

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij