Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-05-24, Wójt Gminy Walim ogłosza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 141/2 w Rzeczce

 

 
        Walim, dnia 20.05.2010 r.
 
OGŁOSZENIE Nr 29 / 2010
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:   
 

 

Oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza      ( w zł )
 
Wadium
(w zł )
 
Postępienie
( w zł )
 
Działka nr 141/2
Powierzchnia
 3,08 ha
obręb Rzeczka
KW nr SW1W/00070479
 
 
Nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze gruntowej w sąsiedztwie użytków zielonych oraz lasu. Oznaczona ewidencyjnie jako: Ĺ?Ä?ka 2,75 ha, las i zadrzewienia – 0,26 ha oraz nieużytek – 0,07 ha.   
 
Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkÄ? pod tereny rolnicze
 
74 000,00
 
  
 
7 000,00
  
 
nie mniej       niż
740,00
 
 

 

 
 Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2010 r o godzinie 10 00 w sali narad w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu, w wysokości 7000 zł, nie później niż do dnia 25 czerwca 2010r. na konto Gminy Walim w Banku PKO BP S.A. O/ Wałbrzych nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty w terminie jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Na dowodzie wpłaty należy wpisać oznaczenie nieruchomości której przetarg dotyczy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 740 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.
Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przy zawieraniu umowy przeniesienia własności nabywca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 28 kwietnia 2010 r.
 

Dodatkowych informacji udziela się w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl. oraz zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2010-05-24 11:15:54
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2010-05-24 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:32
Ilość wyświetleń:1061

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij