Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-04-01, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg na sprzedaż działki nr 326/1 w Walimiu

 

 
OGŁOSZENIE Nr 23 /2010
Wójt Gminy Walim o g Ĺ? a s z a
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, określonej nr 326/1        o powierzchni 0,3009 ha w Walimiu. Dotychczasowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego utracił ważność, natomiast obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim przeznacza działkÄ? w przeważającej częśi pod tereny usługowo-rekreacyjne a w pozostałej są to tereny lasów. Działka sąsiaduje z drogę nieutwardzoną oraz rowem. Stanowi niezagospodarowany użytek zielony. Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej nr 30204. Stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
 
                                                           Cena wywoławcza – 47 000,00 zł
                                                           Wadium - 4 700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2010 r o godzinie 1200                                                                                                w Urządzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 6 maja 2010r. na konto Gminy Walim w Banku PKO BP S.A. O/ Wałbrzych nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Datą dokonania wpłaty wadium w terminie jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 470 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi. Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości: zwrot kosztów dokumentacji w kwocie: 260 zł oraz koszty opłat notarialnych i sądowych.
W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592). W związku z powyższym przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącego własność koniecznym będzie wcześniejsze zawarcie warunkowej umowy sprzedaży, a w przypadku gdy Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa zawarta zostanie umowa przeniesienia własności. Przy zawieraniu umowy przeniesienia własności nabywca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynÄ?Ĺ? 15 stycznia 2010 r.

Dodatkowych informacji udziela się w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl. oraz zamieszczeniu w prasie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2010-04-01 12:03:18
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2010-04-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:22
Ilość wyświetleń:1393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij