Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2010-01-20, Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Niedżwiedzicy oznaczonej nr 248

 

 
        Walim, dnia 20.01.2010 r.
 
OGŁOSZENIE Nr 12 / 2010
Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:   
 

 

Oznaczenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena
wywoławcza      ( w zł )
Wadium
(w zł )
Postępienie
( w zł )
 
Działki nr  248
Powierzchnia 0,51 ha, obręb Niedźwiedzica
KW nr 74964/3
 
 
Nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze,   w sąsiedztwie pól uprawnych oraz Ĺ?Ä?k i pastwisk. Kształt działki regularny. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako rola IV b.
 
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzica, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B.6 R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się użytkowanie terenu bez zmian 
 
7 050,00
 
  
 
700,00
  
 
nie mniej          niż 80,00
 
 
 

 

 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2010 r o godzinie 11 00 w sali narad w Urządzie Gminy  w Walimiu, ul. Boczna 9.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacÄ? wadium w pieniądzu, w wysokości 700 zł,       nie później niż do dnia 28 lutego 2010 r. na konto Gminy Walim w Banku PKO BP S.A. O/ Wałbrzych nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524. Na dowodzie wpłaty należy wpisać oznaczenie nieruchomości której wadium dotyczy. Datą dokonania wpłaty wadium w terminie jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 80 zł. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.
Cena nieruchomości, osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, spowoduje odstępienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości:
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie: 856,60 zł
-          koszty opłat notarialnych i sądowych
W zależności od uprawnień osoby, która wygra przetarg, zastrzega się możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży i wykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu przysługującego jej na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592). W związku z powyższym przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącego własność koniecznym będzie wcześniejsze zawarcie warunkowej umowy sprzedaży, a w przypadku gdy Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa zawarta zostanie umowa przeniesienia własności. Przy zawieraniu umowy przeniesienia własności nabywca zobowiązany jest do przedłożenia dowodów o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynÄ?Ĺ? 15 stycznia 2010 r.
Dodatkowych informacji udziela się w Urządzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9, pok. Nr 7, tel. 74 8494 350. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu oraz opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl.
 
 
                                                                                                                                                               

Załączniki

działka 248 (114kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marianna Gałkowska
Data wprowadzenia:2010-01-20 12:37:08
Opublikował:Marianna Gałkowska
Data publikacji:2010-01-20 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:28:11
Ilość wyświetleń:1367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij