Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Kadencja 2006 - 2010

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Walimiu przy ulicy 3-go Maja 26 określonej numerem geodezyjnym 743 o pow. 0,6582 h (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania ?Odbudowa mostu gminnego ul. Letniskowa w Zagórzu Śląskim? (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Walimiu (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 7/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Walim (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 8/2006 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędowe w Urzędzie gminy w Walimiu stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wal;im z dnia 15 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11/2006 w sprawie wdrożenia i przeprowadzenia kontroli dora?nej w Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12/2006 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13/2006 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na rok 2006 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędowe w Urzędzie Gminy w Walimiu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych na terenie gminy Walim w wyniku huraganu w dniach 18-19 stycznia 2007 r (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenie nr 143/2004 Wójta Gminy Walim (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Walim Pana Janusza Szawiołę (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim cena śloco las bez pozyskania i zrywki? (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych gminy Walim (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół-Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Walimiu (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2007 rok (351kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Walim. (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do drugiego przetargu. (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta Gminy (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 42/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie przystąpienia do podziału nieruchomości oznaczonych numerem geodezyjnym 629 i 480 położonych w Walimiu (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 46/2007 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 40/2007 r z dnia 02.04.2007r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Wójta Gminy (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych obowiązujących na terenie Gminy Walim (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Administracji Budynków Komunalnych w Walimiu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach i ustalenie Regulaminu Konkursu (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 52/07 Wójta Gminy Walim z dnia 07.05.2007r w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publiczn (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 r (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 r (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na projekt herbu, flagi i logo Gminy Walim oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny projektów herbu, flagi i logo (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 65/106/2000 Zarządu Gminy Walim (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 143/2004 Wójta Gminy Walim z dnia (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63/2007 w sprawie zmian budżetu gminy walim na 2007 r (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie przejęcia na własność Gminy Walim w drodze komunalizacji (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 66/2007 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 68/2007 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej u podatników podatku od nieruchomości (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 70/2007 w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przez jednostki gminne za korzystanie z samochodu ciężarowego KIA/ROMCAR będącego na stanie Urządu Gminy (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 71/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 72/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargu na zbycie nieruchomości. (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 73/2007 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 74/2007 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych (269.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 75/2007 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 " 2013 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 76/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 69/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 77/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 78/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 79/2007 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej u podatników podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 80/2007 w sprawie ustalenia średniej ceny m2 gruntów komunalnych na terenie gminy Walim przyjętej do celów ewidencyjnych (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 81/2007 w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 82/2007 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 83/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 84/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 85/2007 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2007 r (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 88/2007 w sprawie powołania komisji ds. zbadania zdarzenia wypadku na ulicy Długiej w Walimiu (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 89/2007 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 90/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 91/2007 w sprawie: dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urządzie Gminy w Walimiu (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 92/2007 w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urządu Gminy w Walimiu (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 93/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 94/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargu na zbycie nieruchomości. (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 87/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 r (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 86/2007 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2008 r (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 95/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 r (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 96/2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 97/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 98/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 99/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 100/2007 w sprawie powierzenia przez Wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Zastępcy Wójta (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 101/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa mostu gminnego przy Sztolniach Walimskich" (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 102/2007 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 103/2007 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 96 Wójta Gminy Walim z dnia 1 października 2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 104/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 105/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 106/2007 w sprawie wykonania Uchwały Nr XIII/79/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 października w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego pn. Administracja Budynków Komunalnych w (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 107/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargu na zbycie nieruchomości. (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 108/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań oraz przetargu na zbycie nieruchomości. (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 109/2007 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa mostu gminnego przy ul. Kościuszki" (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 110/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 112/2007 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej u podatników podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 113/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 114/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 115/2007 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na rok 2008 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 116/2007 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2007 rok (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 117/2007 w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Walim nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych. (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 118/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 119/2007 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 120/2007 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gminy w Walimiu (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 121/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 122/2007 w sprawie przystępienia do podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 220 położonej w Zagórzu ĹŚl. (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 123/2007 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 124/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 111/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urządu Gminy Walim (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 125/2007 w sprawie dokumentacji zasad rachunkowości zmieniające Zarządzenie 47/2007 Wójta Gminy Walim z dnia 17 kwietnia 2007 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 126/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 127/2007 w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli finansowej (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 128/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 129/2007 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 130/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 131/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 132/2007 w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury Sztolnie Walimskie (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 133/2007 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 134/2007 w sprawie powołania komisji przetargowej (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 135/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 136/2007 w sprawie regulaminu organizacyjnego (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 137/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 138/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 139/2007 w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Walimiu do wydawania decyzji (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 140/2007 w sprawie przekazania prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walimiu (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 141/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 142/2008 w sprawie powołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury pn."Centrum Kultury i Turystyki" w Walimiu (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenia Nr 143/2008 w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/95/2007 Rady Gminy Walim z dnia 27 grudnia 2007 roku, dotyczącej połączenia Samorządowych Instytucji Kultury w Walimi (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 144/2008 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2008 rok (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 145/2008 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 146/2008 w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej u podatnika podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 147/2008 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2008 rok (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 148/2008 w sprawie przystępienia do podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 621 położonej w Walimiu. (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 149/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 150/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 152/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 153/2008 w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości. (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 154/2008 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim cena "loco las bez pozyskania i zrywki" (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 155/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości. (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 151/2008 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 156/2008 w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników Urządu Gminy Walim i Gminnych Jednostek Organizacyjnych procedur (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 157/2008 w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urząd Gminy w Walimiu (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 158/2008 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 159/2008 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walim za 2007 rok (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 160/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 161/2008 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 162/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 163/2008 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2008 rok (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 164/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w jednostce organizacyjnej gminy " Gminnym Zespole Obsługi Szkół (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 165/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 r (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 166/2008 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 167/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 168/2008 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 169/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 r. (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 170/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej. (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 171/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 172/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 173/2008 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 170/2008 Wójta Gminy Walim z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 174/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 175/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 176/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na rok 2008 (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 177/2008 w sprawie powołania komisji do kompleksowego przeględu i oceny strychów, w budynkach komunalnych Gminy Walim, w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 178/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 179/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urządu Gminy w Walimiu (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 180/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w jednostce organizacyjnej gminy " Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu. (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 181/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Walim na 2008 r (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 182/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 183/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 184/2008 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych w budynkach administrowanych przez ABK Sp z o. o. w organizacji w Walimiu (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 185/2008 w sprawie przystępienia do podziału nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 407 położonej w Walimiu. (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 186/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 187/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Walim na 2008 (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 188/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 189/2008 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do wykonywania zadań gminy związanych z realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 190/2008 w sprawie wprowadzenia do stosowania przez pracowników Urządu Gminy Walim procedury Nr 5/2008 - postępwanie z aktami notarialnymi (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 191/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (134.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 192/2008 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów " urządnika wyborczego (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 193/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 194/2008 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 195/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 r (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 196/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 197/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 198/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno " Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu. (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 199/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa mostu przy ul. Górnej 3 w Jugowicach" (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 200/2008 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2009 rok. (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 201/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa mostu przepustu drogowego w Walimiu ul. Cmentarna" (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 202/2008 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnościę Gminy Walim (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 203/2008 w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Walimiu (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 204/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 205/2008 w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 206/2008 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 207/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008r (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 208/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 179/2008 z dnia 20 maja 2008r w sprawie Regulaminu Pracy Urządu Gminy w Walimiu (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 209/2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 210/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa drogi gminnej nr 17 na Podlesiu obręb Olszyniec" (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 211/2008 w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych. (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 212/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 213/2008 w sprawie przystępienia do podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 214/2008 W sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 215/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno " Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu. (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 216/2008 w sprawie upoważnienia kierownika/pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do prowadzenia postępwania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 217/2008 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 218/2008 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Olszyńcu" (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 219/2008 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 220/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 221/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 222/2008 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na rok 2009 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 223/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 r. (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 224/2008 w sprawie powołania Komisji ds. przejącia nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 225/2008 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 226/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli w organizacjach pozarządowych, którym gmina powierzyła zadania publiczne (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 227/2008 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urządzie Gmin (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 228 /2008 w sprawie zasad rachunkowości (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 229/2008 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2008 r (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 230 /2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie nr 231/2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2009 rok (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 232/2009 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 233/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 234/2009 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Zagórzu Śląskim, określonej numerem działki 89 o powierzchni 6217 m 2 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 235/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 236/2009 w sprawie powierzenia przez wójta Gminy Walim określonych spraw gminy do prowadzenia (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 237/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kośczącego tą służbę (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 238/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 239/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Walim (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 240/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 241/2009 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 242/2009 w sprawie :powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 16.02.2009 r. na sprzedaż nieruchomości. (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 243/2009 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 244/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (106.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 245/2009 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 246/2009 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009r,oraz ustalenia Regulaminu określającego tryb i zasady przyznawania dopłat do rĂ (104.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 247/2009 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 248/2009 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 240/2009 Wójta Gminy Walim z dnia 4 lutego 2009 roku dotyczącego ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 249/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2009 rok (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 250/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 251/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 252/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 253/2009 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 254/2009 w sprawie: ustalenia ceny do rokowań po dwóch przetargach zakośczonych wynikiem negatywnym. (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 255/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 256/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 257/1009 w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Walim (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 258/2009 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 259/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 260/2009 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 261/2009 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2009 rok. (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 262/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 263/2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzieł 7 czerwca 2009r. (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 264/2009 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 265/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 266/2009 w sprawie zmiany zarządzenia nr 263/2009 z 15 maja 2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 267/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim. (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 268/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 269/2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 270/2009 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych na 2009 rok. (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 271/2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 272/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 273/2009 w sprawie składu i regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 274/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 275/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 276/2009 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim. (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 277/2009 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim, określonej numerem działki 373 o łącznej powierzchni 882 m (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 278/2009 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 279/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów koścowych następujacych zadań: 1.Odbudowa ulicy Kolejowej w Olszyńcu 2.Odbudowa ulicy Wąskiej w Olszyńcu 3. Od (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 280/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycie w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej numerem działki (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 281/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urządu Gminy Walim (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 282/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 283/2009 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Gminy Walim. (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 284/2009 w sprawie: powołania Komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej powodzi w dniach 21 " 29.06. 2009r. i w dniu 1. 07.2009r. (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 285/2009w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kośczącego służbę przygotowawczą. (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 286/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 287/2009 w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Walim (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 288/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za mienie będące własnościę Gminy Walim (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 289/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 290/2009 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu oraz do rokowań . (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 291/2009w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 292/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców. (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 293/2009 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kośczącego służbę przygotowawczą. (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 294/2009 w sprawie: powołania Komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej powodzi w dniach 21 " 29.06. 2009r. i w dniu 1. 07.2009r. (13.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 295/2009w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 296/2009 w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 297/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim. (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 298/2009 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 299/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 300/2009 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walim. (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 301/2009 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za (10kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 302/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 303/2009 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2010 rok. (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 304/2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 305/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim" (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 306/2009 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu . (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 307/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 308/2009 w sprawie: ustalenia ceny do rokowań po dwóch przetargach zakośczonych wynikiem negatywnym. (10kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 309/2009 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 310/2009 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 311/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania "Odbudowa ulicy GórnoŚląskiej w Walimiu" (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 312/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 313/2009 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 314/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 315/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn "Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 w Walimiu" (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 316/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2010 rok. (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 317/2009 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości położonej w Walimiu przy ulicy 3- go Maja 26, określonej numerem geodezyjnym 743 o pow. 0,6582 ha, 7 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 318/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 319/2009 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych. (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 320/2009w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadań: (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 321/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn: (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 322/2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn: (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 323 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 324 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 325/2009 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 326/2009 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 327/2009 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu. (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 328/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 329/2009 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 330/2009 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 331/2009 w sprawie : przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 332/2009 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 333/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 334/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2009 r. (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 335/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu (240.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 336/2010 w sprawie planu finansowego Gminy Walim na rok 2010 " zarządzeniem tym ustalony został plan finansowy Gminy Walim na 2010r wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 337/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2010 roku (107.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 338/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 339/2010 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (368.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 340/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 341/2010 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 r. (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 342/2010 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 343/2010 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów (130.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 344/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Nr 345/2010 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (132.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 346/2010 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (124.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 347/2010 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 201 (113.7kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 348/2010 w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urząd Gminy w Walimiu (95kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 349/2010 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (135.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 350/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (134.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 351/2010 w sprawie stawek za najem lokali użytkowych i garaży będących w zasobach komunalnych Gminy Walim (156.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 352/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 353/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (265kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 354/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych (217.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 355/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (167.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 356/2010 w sprawie zmiany do załącznika zarządzenia w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych (119.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 357/2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim na 2010 r (381.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 358/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży (188.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 359/2010 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urządu Gminy w Walimiu (110.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 360/2010 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu (113.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 361/2010 w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 362/2010r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walim za 2009r (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 363/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 364/2010 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 365/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (153.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 366/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 367/2010 w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie KIA K 2900 nr rej. DB 51991 (122.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 368/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kośczącego służbę przygotowawczą (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 369/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (186.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 370/2010 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedury kluczowych procesów realizowanych w Urządzie Gminy Walim (240.8kB) Zapisz dokument  
Zarządzenie Nr 371/2010 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 372/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r. (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 373/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 374/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 375/2010 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do II przetargu i rokowań (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 376/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010r (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 377/2010 w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę działek położonych w Zagórzu Ĺślaskim stanowiących własność Gminy Walim (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 378/2010 w sprawie przyjęcia do użytku służbowego cennika na sprzedaż drewna z lasów i terenów zieleni Gminy Walim (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 379/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 380/2010 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania procedur kluczowych procesów realizowanych w Urządzie Gminy w Walimiu (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 381/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (68.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 382/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn:"Odbudowa drogi gminnej ulica GórnoŚląska II etap" (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 383/2010 w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn:"Odbudowa drogi gminnej nr 127 obręb Rusinowa" (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 384/2010 w sprawie upoważnienia Pani Anny Neuberg " Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu do prowadzenia postępwania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego , (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 385/2010 w sprawie upoważnienia pani Moniki Łukacz " starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacy (60.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 386/2010 w sprawie upoważnienia Pani Ewy Stelmach " referenta ds świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu do podejmowania działań wobec dłuĹ (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 387/2010 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 388/2010 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu ciężarowego KIA K 2900 (60.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 389/2010 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborcze (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 390/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Walim Nr 215/2008 z dnia 22.10.2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regula (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 391/2010 w sprawie składu obwodowej komisji wyborczej (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 392/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010r (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 393/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 394/2010 w sprawie odwołania Zastępcy Komisarza ze składu Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 395/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru Koścowego zadania pn: Odbudowa drogi gminnej w granicach działki 539/2 Ulica Srebrna w Walimiu (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 396/2010 w sprawie w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim. (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 397/2010 w sprawie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do rokowań . (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 398/2010 w sprawie w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 399/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 400/2010 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walim (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 401/2010 w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej powodzi w dniu 7.08.2010 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 402/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 403/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 404/2010 w sprawie powołania Komisji do przejącia nieruchomości położonej w Zagórzu Ĺślaskim (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 405/2010 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 406/2010 r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 396/2010 Wójta Gminy Walim z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Walim (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 407/2010 r. w sprawie planu finansowego na realizację PSR 2010 (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 408/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r. (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 409/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży (67.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 410/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym i łącznikiem do szkoły w Walimi (61.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 411/2010 w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Walim na 2011 rok. (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 412/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walim (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 413/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (69.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 414/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010r. (35.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 415/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 416/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 417/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Walim (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 418/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 419/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn: " Odbudowa drogi gminnej ulica Różana II etap". (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 420/2010 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 421/2010 w sprawie określenia regulaminu nadawania tytułu "Przyjaciel Gminy Walim" (314.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 422/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli realizacji umów na świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na terenie Gminy Walim (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 423/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Walim na 2010 r. (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 424/2010 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli wydatkowania środków na realizację Jarmarku Księżnej Agnieszki zorganizowanego w br., w Zagórzu Śląskim (62.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 425/2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (17.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 426/2010 w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2011 rok (15.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 427/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 5 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców. (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 428/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 429/2010 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców. (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 430/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn:"Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego budynku bramnego zamku Grodno-I etap prac" (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 431/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn: "Odbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce 331 w Walimiu" (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 432/2010 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru koścowego zadania pn: "Budowa dwóch placów zabaw oraz małej infrastruktury rekreacyjnej i informacyjno-edukacyjne (60.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 433/2010 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 434/2010 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy. (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie NR 435/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i w 2011 roku (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Sidor
Data wprowadzenia:2006-11-27 12:19:24
Opublikował:Joanna Sidor
Data publikacji:2010-12-14 15:00:05
Ostatnia zmiana:2011-05-12 09:11:25
Ilość wyświetleń:3876

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij