Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-02-19, Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Walimiu 113 i 114 o łącznej powierzchni 150

 

 
Informacja o wyniku   I przetargu na sprzedaż działki numer 113 i 114 o łącznej powierzchni 1500 m położonej w Walimiu .
Walim, dnia   1.04.2009 r. 
 
 
Informacja 
 
Wójt Gminy Walim działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U.
 z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 / podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu   ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w  25 marca 2009 roku   w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 na sprzedaż 
działki niezabudowanej, oznaczonej numerem 113 i 114 o łącznej powierzchni 1 500 m 2, położonej w Walimiu. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich oraz wykazana jest w księdze wieczystej numer   68 798/3.
 
1/ Liczba osób dopuszczonych do przetargu       - 1
    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
 
2/ Cena wywoławcza nieruchomości :     25 400, 00 zł. + 22 % VAT
 
 3/ Najwyższa cena osięgnięta w przetargu :   31 354, 00 zł. – cena brutto w
     tym podatek VAT – 5 654, 00 zł. oraz    25 700, 00 zł. cena netto.
 
4/ Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości : Marzena i Rafał maĹ?ż. Janiec.

 

Walim, dnia 19.02.2009 r.
   
OGŁOSZENIE Nr 12/2009
Wójt Gminy Walim   o g Ĺ? a s z a 
 
 Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, nieuzbrojonej w urządzenia infrastruktury technicznej, położonej w Walimiu, jednostka ewidencyjna Walim,  określonej numerem geodezyjnym   113 i 114 o łącznej powierzchni 1500 m 2   przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo- mieszkaniową, wykazanej w księdze wieczystej nr 68 798/3 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu.
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza –       25 400, 00 zł. + 22 % VAT
Wadium –    2540, 00 zł.
                    Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2009 roku o godzinie 13 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium. Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych, nie później niż do dnia   20 marca 2009 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium  wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą   lokacji środków na rachunku Gminy. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych. Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości. Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie : 339,00 zł.
-     opłata sądowa i notarialna .
Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi   możliwości zagospodarowania działki.
 Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ?   18.02.2009 r.
 Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem 074 8494 –350 . Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz zamieszczeniu w Tygodniku Wałbrzyskim.
 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2009-02-19 09:09:37
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2009-02-19 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:34
Ilość wyświetleń:1237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij