Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2009-01-14, Zaytaie ofertowe - Dostawa i instalacja monitoringu zewnętrznego

 

 
ZO-MON/3/2008
Walim, 2009-01-23
 
Gmina Walim
Boczna 9
58-320 Walim
INFORMACJA O WYNIKU
 
 
postępwania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
Gmina Walim
informuje, że w prowadzonym postępwaniu Dostawa i instalacja monitoringu
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Firmą:
 
PHU ALCOM Zbigniew Czernicki
BoleĹścin 1A
58-112 Grodziszcze
 
która zaproponowała najniższą cenę: 33 083,80 zł brutto
 
Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Dziękuję za złożenie oferty.
 
Osoba do kontaktów:
 
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 8494351    
fax.                              074 8494355    
w terminach                  w godzinach pracy zamawiającego
 
 
 
 
 
 

 


Walim, 2009-01-14
 
Numer sprawy: ZO-MON/3/2009
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
 
Dostawa i instalacja monitoringu
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
 
Dostawa i instalacja monitoringu składającego się z :
 

Opis:
Ilość:
Rejestrator 16x kamera 400 lini, MPG4, VGA, LAN,USB, triplex
1
Dysk ATA 500GB AV
1
Kamera zew. obi 4-9mm, podczerwień 50m
8
Kamery atrapy podobne do instalowanych kamer
8
Nadajnik + odbiornik do 1000m 8 kanałów
8
Instalacja systemu+ niezbędne materiały instalacyjne
1
Mechanizm obrotowy do w/w kamer. Praca cięgĹ?a z momentami pauzy potrzebnej na zmianę kierunku ruchu. Możliwość obrotu o 350°
3
Telewizor: Wyświetlacz LCD 32", RozdzielczośćÄ? 1920 x 1080 x3 full HD, Analogowe wejście PC VGA / HDMI / RS-232C, 21-stykowe gniazdo SCART 2 z uchwytem montażu na ścianie
1

 
 
 
 
  Wspólny Słownik Zamówień: 32 32 35 00-8; 34 97 10 00-4
 
Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 26/02/2009 r.
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
Sposób przygotowania oferty:
1.       ofertą należy spo­rządzić w jązyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścię w zabezpieczonej kopercie z adnotację “ Monitoring” z wykorzystaniem „formularza cenowego i formularza oferty” będących załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego Zapytania,
2.       do oferty prosimy dołączył następujące dokumenty :
    1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne załwiadczenie o wpisie do
                       ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
                        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
                        wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Nazwa kryterium
Waga
cena
100

 
 
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-01-22 do godz. 12.00  w siedzibie zamawiającego
Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim
Pokój nr 1 - sekretariat
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej bip.walim.pl
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą tradycyjną.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych  
imię i nazwisko             Mariusz Kowalski         
tel.                               074 84 94 351  
fax.                              074 84 94 355  
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30 w zakresie procedury zapytania ofertowego
 
stanowisko                   Informatyk  
imię i nazwisko                         Tomasz Rybiński  
tel.                               074 84 94348
fax.                              074 84 94 355 w terminach w godzinach pracy zamawiającego w zakresie merytorycznej obsługi przedmiotu zapytania ofertowego
 
Załączniki:
Formularz cenowy
Formularz ofertowy
 
 
____________________________________
 
 
 

Załączniki

formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz cenowy (18kB) Zapisz dokument  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kowalski
Data wprowadzenia:2009-01-14 13:02:19
Opublikował:Mariusz Kowalski
Data publikacji:2009-01-14 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:31
Ilość wyświetleń:1467

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij