Sekretariat:
 

 tel. 074 8494340

 fax. 074 8494355

 

Kto jest kim w Urzędzie

 

 

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
Pokój Nr 1
tel. 74 8494 340
e-mail: wojt@walim.pl

Sekretarz Gminy
Aleksandra Ignaszak
Pokój Nr 11
tel. 74 8494 343
e-mail: 
sekretarz@walim.pl

Skarbnik Gminy
Małgorzata Senator
Pokój Nr 3
tel. 74 8494 340
e-mail: skarbnik@walim.pl

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Paulina Kolasa
Pokój Nr 1
tel. 74 8494 340
e-mail: rada@walim.pl

Inspektor ds. organizacyjnych i kadr
Renata Świerszczak
Pokój Nr 1/sekretariat
tel. 74 8494 340
e-mail: urzad@walim.pl

Inspektor ds. organizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Iwona Sudoł
Pokój Nr 13
tel.  793 521 386
e-mail: sudol@walim.pl

Inspektor ds. gospodarki odpadami
Gabriela Chmiel
Pokój Nr 13
tel. 74 8494 359
e-mail: chmiel@walim.pl

Inspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej
Adriana Zygadło 
Pokój Nr 13
tel. 74 8494 353
e-mail: zygadlo@walim.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Alicja Borowiec
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 349
e-mail: borowiec@walim.pl

Zastępca Skarbnika Gminy
Magdalena Krawczyk
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 354
e- mail: krawczyk@walim.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Maria Panek
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 354
e-mail: panek@walim.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Zawistowska
Pokój Nr 10
tel. 74 8494 354

Podinspektor ds. wymiaru podatków
Małgorzata Lewkin
Pokój Nr 12
tel. 74 8494 352
e-mail: lewkin@walim.pl

Podinspektor ds. księgowości podatkowej
Anna Puszyńska
Pokój Nr 12
tel. 74 8494 352
e-mail: puszynska@walim.pl

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
Paweł Antczak
Pokój Nr 8
tel. 74 8494 346
e-mail: antczak@walim.pl

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi
Barbara Płatowicz
Pokój Nr 7
tel. 74 8494 350
e-mail: platowicz@walim.pl

Inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
Robert Turcza
Pokój Nr 8
tel. 74 8494 357
e-mail: turcza@walim.pl

Podinspektor ds. transportu, ewidencji dróg i mostów
Bartłomiej Chudziński
Pokój Nr 8
tel. 74 8494351
e-mail:
chudzinski@walim.pl

Podinspektor ds. drogownictwa
Bartosz Kocjan
Pokój Nr 8
tel. 74 8494 351
e-mail: drogi@walim.pl

Inspektor ds. Kontroli zarządczej, zamówień publicznych
Justyna Kłos
Pokój Nr 8
tel. 74 8494 351
e-mail: przetargi@walim.pl

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych
Anna Wesołowska
Pokój Nr 5
tel. 74 8494 347
e-mail: wesolowska@walim.pl

Inspektor - informatyk
Roman Sidor
Pokój Nr 6
tel. 74 8494 348
e-mail: r.sidor@walim.pl

Insp. d/s obsługi kancelarii Urzędu 
Agnieszka Łoś
Pokój Nr 4
74 8494 358
e-mail:
kancelaria@walim.pl

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi obywateli
Anna Młynarczyk
Pokój Nr 9
74 8494 345
e-mail:
promocja@walim.pl

Rzemieślnik wykwalifikowany, kierowca samochodu ciężarowego
Grzegorz Nowak
tel. 74 8494 340