Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2008-02-06, Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, ruinami budynku gospodarczego- stodoły, położonej w Walimiu o powierzchni 1219 m 2

 
Walim, dnia 6.02 2008 r.
OGŁOSZENIE Nr 11/2008
Wójt Gminy Walim o g Ĺ? a s z a
Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
ruinami budynku gospodarczego- stodoły, położonej w Walimiu, obręb Walim, jednostka ewidencyjna Walim,określonej numerem geodezyjnym 252/10 o powierzchni 1219 m 2przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, wykazanej w księdze wieczystej nr 36 678 prowadzonej w SĄdzie Rejonowym w Wałbrzychu .
Sposób zagospodarowania nieruchomości ustala się zgodnie z przeznaczeniem .
Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .
Cena wywoławcza " 29 600, 00 zł.
Wadium " 2 960, 00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2008 r. o godzinie 11 00
w siedzibie Urządu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .
Warunkiem przystępienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium .
Wadium można wpłacać gotówkę w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim nr konta 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A.I Oddział Wałbrzych , nie później niż do dnia 4 marca 2008 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia .Cena nieruchomości osięgnięta w przetargu płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datą lokacji środków na rachunku Gminy .
Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w cięgu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu .
Nie przystępienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium , a przetarg czyni niebyłym .
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postępienie powyżej ceny wywoławczej. Pierwszy przetarg zakośczony wynikiem negatywnym przeprowadzony został 8 października 2007 r. drugi przetarg zakośczony wynikiem negatywnym przeprowadzony został 12 listopada 2007 r. trzeci przetarg zakośczony wynikiem negatywnym przeprowadzony został 14 grudnia 2007 roku. Czwarty przetarg zakośczony wynikiem negatywnym przeprowadzony został 4 lutego 2008 r.
O wysokości postępienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosię mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętek złotych .
Wójt Gminy Walim może odwołaÄ? ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości .
Sprzedawca zobowiązuje kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :
  • zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 457, 00 zł.
- opłata sądowa i notarialna .
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic działki na wniosek i koszt nabywcy .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynÄ?Ĺ? 14.08.2007 r.
Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urządu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 074 8494 "350 .
Ogłoszenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej walim.bip.net.pl ponadto wywieszeniu na tablicy ogłoszeń siedzibie Urządu Gminy .

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2008-02-06 12:14:23
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-02-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:27:05
Ilość wyświetleń:1500

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij